Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten 2022

Wat is de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten?

Deze tegemoetkoming Arbeidsongeschikten is een bedrag dat ieder jaar door het UWV wordt overgemaakt aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Je ontvangt dit bedrag in september en is ter compensatie voor de extra jaarlijkse ziektekosten die je hebt gemaakt door je ziekte of beperking.

Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?

Je krijgt de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten wanneer je op 1 juli van dat jaar recht hebt op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Hierbij stelt het UWV dat je aan 1 van onderstaande voorwaarden moet voldoen:

1 Je hebt een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of hoger.

2 Recht op krijgen van ondersteuning bij vinden of behouden van werk.

AOW leeftijd en de tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Houd er rekening mee dat de tegemoetkoming stopt wanneer je de AOW leeftijd bereikt. Op dat moment stopt iedere uitkering van het UWV. Ga je voor 1 juli in het betreffende jaar je AOW leeftijd bereiken? Dan heb je helaas geen recht op de tegemoetkoming omdat het UWV ieder jaar op 1 juli vaststelt of je recht hebt op de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten

Hoe hoog is de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten?

Het bedrag van 2022 is € 183,61 netto.

Het bedrag van 2021 werd in juli bekendgemaakt. In 2020 was het bedrag € 182,69 netto. Het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) stelt ieder jaar het jaarlijkse bedrag vast. Je ontvangt in september de tegemoetkoming van het UWV op de rekening.

Hoe kom ik in aanmerking om de tegemoetkoming te krijgen?

Wanneer je recht hebt op de tegemoetkoming dan wordt deze automatisch op je bankrekening gestort. Het bedrag wordt gelijktijdig met je maandelijkse uitkering in september (einde van de maand) overgemaakt. Je vindt het bedrag van de tegemoetkoming terug op je betaalspecificatie die je kunt terugvinden op de website van het UWV.

Wat moet ik doen als de uitkering via de werkgever verloopt?

De tegemoetkoming krijg je rechtstreeks op je eigen bankrekening uitbetaald ook al ontvang je je uitkering via je werkgever.

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten en schulden

Wat te doen wanneer je schulden hebt?

1 Je hebt schulden maar zit niet in een schuldhulpverleningstraject? De schuldeiser of beslaglegger mag dan niet aan de tegemoetkoming komen omdat het bedrag onder de ‘beslagvrije voet’ valt. Dit betekent dat de schuldeiser het bedrag niet mag krijgen en je het bedrag zelf mag houden.

2 Heb je schulden en zit je in een schuldhulpverleningstraject van de gemeente (minnelijk traject)? Ook in deze situatie mag de schuldhulpverlener de tegemoetkoming niet inhouden tenzij je daar zelf afspraken over hebt gemaakt dat je daar toestemming voor geeft. De tegemoetkoming valt onder het Vrij te Laten Bedrag (VTLB).

3 Er zijn schulden waarvoor je in een schuldhulpverleningstraject zit volgens de Wet schuldhulpverlening natuurlijke personen (WSNP, wettelijk traject). In dit geval betaalt het UWV de uitkering aan deze schuldhulpverlening en wordt de tegemoetkoming ook overgemaakt naar de schuldhulpverlener. Je krijgt de tegemoetkoming dus niet zelf.

Labor expert from UWV: learn what you can expect!

What is the task of the UWV labor expert?

Also known as the ‘arbeidsdeskundige’. Before you go to the labor expert, you first had a meeting with the insurance doctor. The limitations and possibilities that the UWV insurance doctor has determined are included in the investigation by the labor expert. Here are the things that are checked during consultation with the insurance expert:

 • for how much measured in a % you are sick
 • how much you can still work
 • in which positions you could still work
 • how much you can earn with this.

The labor expert therefore assesses whether you can still work and for what % you no longer can’t work. He also looks at how much you could still earn. But first of all, he will check whether sufficient reintegration efforts have been made by both the employer and you. It is therefore important in the application whether the employer has done his or her best to guide you to suitable work. If, according to the labor expert, this is sufficient, it will be examined for what% you no longer can’t work and how much WIA benefit you will receive.

Labor expert UWV
Labor expert UWV

What happens if too little reintegration has been done?

The labor expert will ask you what your thoughts were about of the reintegration in the past 2 years at your employer. Was contact with the employer good or not? What did you think went well during the reintegration and what did you think went less well? Does the labor expert believe that the employer’s reintegration efforts were not enough? At that moment a wage penalty will follow. This means that the employer will continue to pay your salary to you for 1 year longer. The labor expert advises your employer on how to make sure the reintegration efforts will go better in future. It is also possible that the employer will follow the advice of the UWV to such an extent that a reduction of the wage penalty can be requested. If this is the case, the wage penalty will be undone and it will be determined whether there is a right to WIA benefit.

Which labor experts are there at the UWV?

There are 2 different labor experts at the UWV.
The first one will assess the WIA benefit application. The second one will help you find suitable work if you can work besides your WIA benefit.

What questions can you expect from the labor expert?

You can expect questions such as:

 • What kind of work have you done?
 • Which activities did you succeed and which not?
 • What are the activities that you can still do?
 • Can you list the activities that you can no longer do?
 • Do you know what to expect from your own recovery in the future?
 • Before the interview, consider what possibilities you still see for yourself, but also what you can no longer do.
 • Take someone with you to the interview.

You can read how to prepare for the WIA examination at the insurance doctor in the blog WIA consultation at UWV: how to prepare for WIA benefit

How does the labor expert calculate the WIA benefit?

The reintegration report that you have added to the WIA application and sent will be used by the labor expert. He also enters the FML list that the insurance doctor has completed into the computer system. Your limitations are shown in the FML list. This could be, for example, that you have difficulty concentrating, walking, standing or lifting. The computer system (CBBS) looks at your education level, employment history and limitations. Subsequently, the CBBS system will look for at least 3 functions that would suit you. If the computer system does not find sufficient functions, it means that you are completely not fit to work.

Calculation of the hourly wage for the WIA benefit

The computer system (CBBS) that the labor expert uses has found a few functions that you could still do. The corresponding hourly wages (= what you earned per hour) are examined for each position. These are shown per function by default. This hourly wage for those positions is compared to the hourly wage you earned at your last employer. The difference between the hourly wage from that fictitious position in the computer system of the labor expert and the hourly wage of your last employer is the % for how much you you are not able to work an receive WIA benefit. The last position with the employer from which you became sick is called the maatman (measuring man) at the UWV.
There is a formula that the UWV uses to calculate the % that you are or are not able to work.

It looks like this:
maatman – position UWV x 100% = percentage of incapacity for work mate

Labor expert UWV
Labor expert UWV

When am I entitled to WIA benefit?

If, according to the above calculation, you can’t work for more than 35%, you receive a WIA benefit. Unfortunately, if you can’t work less than 35% according to the calculation, you don’t receive a WIA benefit. If, according to the labor expert, you are not able to work more than 35%, it will be assessed whether you receive a WGA or IVA benefit.

What does the result of the interview with the labor expert mean in my case?

The result of the WIA consultation can mean the following:

completely not able to work:

you are not able to work temporarily completely, so that you receive a WGA benefit. If it is expected that you will not be able to work in the future, you will receive an IVA benefit.

partially not able to work:

you can work part and part not. You have certain limitations that would prevent you from working fully. So you can work here, but there are limits to what you can currently handle. If this is the case, an employer can make use of a no-risk policy. This means that when an employer hires you, they will receive a sickness benefit for you when you become sick. In addition, an employer will then have to pay less premium for you. Finally, an employer also pays less premium if you ultimately apply for a WGA benefit. You do not need to apply for this no-risk policy in advance. The UWV assesses whether there is a right to the no-risk policy at the time of sickness. So if you are partially not able to work, it can be beneficial for employers to hire you.

The UWV has shared the following information:
Not able to work: you are less than 35% rejected by the UWV. This can be for the following reasons:
• The UWV does not believe that you have a disability that would prevent you from working.
• According to the calculation by UWV, you could earn your old salary again, for which you are not able to work for less than 35%.

Contact with the labor expert

As you know, you will first be invited for a consultation with the labor expert. This takes place after you have been to the insurance doctor for the WIA examination. If you have been (partially) not able to work, a second labor expert who is specialized in guiding you to work will contact you. If you then have any questions for the labor expert, you can contact the UWV for this on tel. 088-898 92 94. Unfortunately, these call charges are not free. The labor expert will then call you back to make an appointment. If you have created a ‘werkmap’ (workfile) via werk.nl, you can send a message to the labor expert via this ‘werkmap’.

Reporting labor expert

The report with the calculation will be sent to you. Does the UWV believe that you are (partially) not able to work? Then you will receive a letter from the UWV with the decision.

Benefit WIA: welcome to this homepage

 • Are you sick and not able to work at the moment?
 • Are you going to apply for the WIA benefit at the UWV?
 • Don’t you know what to expect?
 • You don’t know what your duties and especially your rights are?
 • Are you stressed because of the WIA consultation with the insurance doctor (verzekeringsarts) from UWV?
 • You already have experience with a WIA consultation but so far with no good results?
WIA benefit Netherlands: how does it work?
WIA benefit Netherlands

To be rejected or only receiving a low amount of the WIA benefit often results in big financial consequences. This is why it is very important to prepare well to the WIA consultation (WIA keuring). I want to help you and I have written blogposts and an e-book to:

 • learn to know your rights.
 • how you get the best results with a smart approach.
 • what you can do to prepare for the WIA consultation at the UWV.

You want this too?

Take action!

Learn all you need to know about the WIA benefit. My e-book ‘How to survive the UWV’ is the utimate guide to prepare for the WIA consultation and get the best results.

Attention: the e-book ‘How to survive the UWV’ is only available in Dutch. If more people are interested in this e-book it will be translated to English in the future. The revenue of the e-book will be used for maintenance of this website.

At wiauitkering.nl you get:

 • regular information about the WIA benefit. Read the free e-book ‘wia benefit for beginners’ and learn the basics about the WIA benefit fast and easy.
 • explained how you apply for the WIA benefit;

You learn:

 • what to expect from a labor expert (arbeidsdeskundige);
 • the tasks of an insurance doctor from UWV (verzekeringsarts)

You get:

 • tools and practical advice for the best preparation if you go to the WIA consultation. For more information read the regular information about the WIA consultation in my blogpost.

I want to help you to get through this difficult time. Because of your sickness a lot of things have changed in your life. A lot of new procedures and regulations are crossing your path. That is why I want to help you how the rules and regulations from the UWV are working. This gives you an advantage in order to get the best results. Because the WIA consultation is very important the focus in my e-book ‘how to survive the UWV’ is on the preparation for the WIA consultation with the insurance doctor and labor expert.

WIA consultation at UWV: how to prepare for WIA benefit

wia consultation UWV

Wia consultation: how it works to apply for a wia consultation

In this blog you learn how you can prepare for the WIA consultation UWV for WIA benefit. You will receive a letter from the UWV with an invitation for the WIA consultation. You will receive this letter if you are still unable to work within 2 years of sickness and reintegration efforts at your employer. You may then apply for a WIA benefit. You apply for WIA benefit if you now earn less than on your 1st day of sickness. You can apply for the WIA benefit from the 88th week of 1st day of sickness up to the 93rd week of sickness at the latest.

Apply for WIA benefit

The letter from the UWV explains how you can apply for the WIA benefit. The UWV needs documents like your medical results from your company doctor and  a document with reintegration efforts in order to collect all necessary information . You must collect this yourself and send it to the UWV office. The blog post Apply for WIA benefit explains how to apply for the WIA benefit.

Invitation letter from UWV for WIA consultation

You will receive a new letter from the UWV after your WIA application is received online. You will be invited by the UWV for a meeting with the insurance doctor (verzekeringsarts). During this WIA consultation, it is checked whether you could still work. The UWV also looks at what you could earn with this work and whether you may get a WIA benefit or not. After the consultation with the insurance doctor a conversation with the labor expert usually follows.

Why is the consultation with the UWV insurance doctor important?

The results of the conversation with the insurance doctor and later on with the labor expert (arbeidsdeskundige) are very important. The UWV determines whether or not you will receive a WIA benefit on the basis of the consultations. This means whether or not you will receive a monthly benefit in the coming period. The UWV looks at what you can still earn with your limitations and possibilities. This is compared to your salary before you got sick. How much benefit you receive depends on the difference in income between what you previously earned with your job and what you could now earn theoretically with another function you still could do with your limitations. If this means a difference of less than 35%, you are not entitled to a WIA benefit.

wia consultation

What happens during such a conversation for the WIA consultation?

The insurance doctor asks about your physical and / or psychological complaints. Your medical situation will be examined by the insurance doctor. The insurance doctor can form an idea based on your submitted documents you sent to the WIA office with the WIA application. What does your situation look like now? The doctor also asks about your activities in daily life. In addition to the conversation, the doctor may do a short physical examination.

Purpose of the conversation during the WIA examination

The purpose of the consultation is not to determine a diagnosis or to advise on your treatment process. After all, your doctor or specialist has already done this. The insurance doctor determines whether you can still work (partially) in addition to your complaints and limitations. In addition, it will be checked whether your limitations are temporary or permanent.

What will be examined during the WIA consultation?

The UWV will check whether there are opportunities for you to work. It also looks at how much you could earn with the work. The work you did previously does not count. For example, if you previously had work as a nurse, you could still do production work with your limitations. If you want to know more about the different benefits and how they are calculated, visit my blog UWV benefit.

Prepare daytime activities for WIA consultation

Before the consultation, the insurance doctor looks at your daily activities on the basis of a Functional Options List (FML). Questions you can prepare for are:
• What does your day look like?
• What do you do in one day?

You can prepare for the consultation by writing down exactly what you will do in a day. For instance:
• what time you get up
• when and at what time are you going to eat
• whether you need rest in between
• What limitations do you run into during the day?

This concerns an average day during the week. If you find this difficult, you can keep a daily schedule for a week. That way you get a more general picture. You measure not only a day when you have crossed your energy limit, but also when you feel overloaded.

What do you bring to the consultation during the WIA consultation?

Documents and medicines

• Bring a valid passport or ID card. Without a valid passport or ID card, the appointment will not take place and a new appointment must be scheduled.


• Bring the documents you have sent with your WIA application (copy). These are your reintegration report from the employer and the problem analysis and the current opinion of the company doctor or your own doctor/specialist/therapist.


• Bring an overview of all the treatments you are undergoing. Also provide the contact details of your doctor/ specialist or therapist.

• Take with you all medical documents that you have received from your specialist/ doctor or therapist during your sickness. If you don’t have one, please contact your doctor or specialist to get it. If you are in a situation where this will not work, you can ask the insurance doctor to contact your own doctor or specialist. Also bring your medicines and an overview of the medication you are taking. You can request this overview from the pharmacy.

Make sure you know which documents have been sent to the UWV with the WIA application. Check whether the insurance doctor has all the details. If your medical file is incomplete the insurance doctor cannot make a proper consultation. Take any missing document with you to the consultation hour and ask if it can be added to your file.

Take someone with you during the conversation. This can be your partner, companion, a family member, friend or girlfriend. That way, this person can help you remember what the insurance doctor said. And if you bring someone along, they can support you during the conversation. Finally, it is also nice to be able to discuss the conversation afterwards.

Will you immediately receive the result of the WIA examination?

The insurance doctor can often indicate after the consultation whether or not you will be (partially) not be able to work. The insurance doctor may need additional information to estimate whether or not you can work. Request this information yourself or the insurance doctor will request this with your permission from your doctor/specialist or therapist.

How will it continue after your WIA consultation?

After the conversation you will be informed about how to proceed. After the consultation, the insurance doctor makes a report of the consultation. This will be added to your personal file. You have the right to view this report. The report is created using the Functional Feature List (FML). It states what you could possibly still do about work. Normally, every year you receive an invitation for a re-examination. You can read in my blogpost WIA re-examination how it works.

The insurance doctor may expect that you will no longer be able to work at all in the future. In that case you may receive an IVA benefit. If this is the case, you do not have to meet with the labor expert.

Are you expected to be able to work in the future? Then you will be invited to the consultation hour with the labor expert. If the UWV has both an appointment with the insurance doctor and an labor expert scheduled on the same day, ask for 2 separate appointments. State that this is too difficult due to the tension you experience during such a consultation with the insurance doctor and you cannot handle the second consultation.

After the WIA consultation you go to the labor expert (arbeidsdeskundige)

As mentioned above, if  the consultation is that you could work in the future, go to the labor expert. He will assess whether sufficient reintegration efforts have been made by you and the employer in the past 2 years. The labor expert looks at the information from the reintegration report that you have sent with the WIA application. The documents such as the action plan and 1st year evaluation during the sickness  period, this weighs greatly. You also sent these documents at the time with the WIA application.

The labor expert looks at what kind of work you did and what possibilities there are in terms of work. If the labor expert feels that the reintegration efforts are sufficient, he will determine for what percentage you are not able to work.

When do I receive a WIA benefit?

To receive a WIA benefit, you are at least 35% not able to work. If this is the case, it will be examined whether you can claim a WGA or IVA benefit. You will find all information about these benefits in my blog  UWV benefit.

Herkeuring WIA van UWV: hoe werkt het?

Herbeoordeling WIA aanvragen

Je krijgt een herkeuring van de WIA wanneer je een WIA uitkering ontvangt. De herkeuring wordt door de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gedaan. Zowel jijzelf als het UWV of je (ex) werkgever kan een herkeuring aanvragen. In mijn e-book ‘Hoe overleef ik het UWV-Op weg naar een succesvolle WIA keuring’ leer je hoe je goed voorbereid naar de WIA (her) keuring gaat met voor jou best haalbare resultaat.

Herkeuring WIA wanneer?

Is er sprake van een verslechtering of verbetering van jouw gezondheid tijdens jouw WIA uitkering? In dat geval moet je dit zelf aan het UWV doorgeven. Er geldt namelijk informatieplicht wat wil zeggen dat iedere wijziging in de gezondheid doorgegeven moet worden. Doe je dit niet of niet op tijd dan kan het UWV een maatregel of een boete opleggen. Is het UWV van mening dat op basis van jouw informatie een herkeuring aan de orde is dan ontvang je vanzelf een uitnodiging. Is er sprake van eigenrisicodragerschap vanuit je ex-werkgever? Dan betekent dit dat deze nog steeds tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk blijft voor het ziekteverzuim en re-integratieproces. De ex-werkgever neemt dan de rol van het UWV grotendeels over.

Herkeuring door UWV

Daarnaast kan het UWV zelf dus ook om een herkeuring vragen. Jouw huidige situatie wordt dan opnieuw bekeken en vergeleken met hoe het was. Er wordt door het UWV gekeken of in jouw huidige situatie toch weer mogelijkheden zijn om te gaan re-integreren of werken. Het volgen van een cursus of opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt zouden kunnen vergroten is ook een mogelijkheid. In mijn blog wia-keuring:goed voorbereid naar het spreekuur kun je lezen hoe een WIA keuring in zijn werk gaat en hoe je je goed kunt voorbereiden.

Herkeuring WIA: hoe werkt het?
Herkeuring WIA

Herkeuring WIA: hoe vaak?

Het UWV nodigt je normaal gesproken 2 keer per jaar uit voor de herkeuring en dus om te verschijnen op het spreekuur bij de verzekeringsarts. Soms kan het zijn dat dit contactmoment tot wel 4 keer per jaar is of juist minder. Dit is per persoon verschillend. Het is ook mogelijk dat het UWV een periode alleen telefonisch contact met je onderhoudt via een procesbegeleider of jobcoach. Zoals gezegd is dit per geval verschillend. Het speelt ook een rol of het UWV voldoende verzekeringsartsen in huis heeft om ervoor te zorgen dat iedere arbeidsongeschikte regelmatig wordt uitgenodigd voor de herkeuring. Hierdoor zijn er in het verleden regelmatig achterstanden geweest waardoor het kon voorkomen dat sommige arbeidsongeschikten al jaren niet meer waren opgeroepen voor de herkeuring.

Herkeuring WIA: wat wordt beoordeeld?

Zoals eerder vermeld wordt jouw gezondheid opnieuw onder de loep genomen tijdens de herkeuring. Het UWV bekijkt dan of er nieuwe mogelijkheden zijn om te werken. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige houden zich hiermee bezig. Er wordt een nieuwe berekening gemaakt met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspercentage (= voor hoeveel % ben je afgekeurd). Ben jij volledig arbeidsongeschikt en is er een verslechtering van je gezondheid of is de verwachting dat je niet meer zult herstellen? Dan kan gekeken worden tijdens de herkeuring of je in aanmerking zou kunnen komen voor een IVA-uitkering. Een IVA-uitkering krijg je wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent en de kans op herstel zeer laag is.

Herkeuring WIA en de beslissing van het UWV

Je krijgt een brief van het UWV binnen 8 weken nadat je de herkeuring hebt gehad. Let hierbij op de datum dat het UWV hanteert binnen welke termijn de nieuwe beslissing wordt gegeven. De nieuwe beslissing naar aanleiding van de herkeuring kan heel belangrijk zijn omdat jouw arbeidsongeschiktheidspercentage mogelijk gewijzigd wordt. Wanneer je arbeidsongeschiktheidspercentage gewijzigd wordt heeft dit invloed op de hoogte van je uitkering.

Herkeuring en in bezwaar gaan

Stel. je hebt de nieuwe beslissing ontvangen van het UWV en je bent het er niet mee eens. Je kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Een bezwaarschrift maak je wanneer de beslissing van het UWV te maken heeft met een medisch oordeel of dat je het niet eens bent met het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage. Heb je langer de tijd nodig dan 6 weken om dingen uit te zoeken of moet wachten op informatie van specialisten dan kun je ook een voorlopig bezwaarschrift indienen. Dit moet dan ook binnen 6 weken gebeuren. Je krijgt dan meer tijd om alle informatie die je nodig hebt te verzamelen en om een goed bezwaarschrift op te stellen. Meer informatie over het opstellen van een bezwaarschrift kun je vinden in mijn e-book: ‘ Hoe overleef ik het UWV-Op weg naar een succesvolle WIA keuring. Dreig je in financiële problemen te komen omdat je herkeuringsaanvraag is afgekeurd? Kijk dan of je recht hebt op woonkostentoeslag.

herkeuring wia uitgelegd
wia herkeuring

Herbeoordeling WIA binnen 5 jaar

Normaal gesproken wordt je de 1e 5 jaar van de WIA uitkering ieder jaar herbeoordeeld tijdens de herkeuring. Dit is het geval wanneer de kans nog aanwezig is dat de gezondheid zal verbeteren. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard tijdens de herkeuring dan ben je dus gedeeltelijk hersteld verklaard en wordt je geacht dat je gedeeltelijk kunt werken. Je krijgt dan de WGA uitkering van de WIA uitkering. Ben je volledig arbeidsongeschikt en is de verwachting dat je arbeidsongeschikt blijft dan blijf je de IVA- uitkering houden.

Herkeuring WIA en herleving uitkering

Ben jij binnen 5 jaar dat je een WIA uitkering hebt, opnieuw gaan werken en is de WIA uitkering binnen die 5 jaar beeindigd omdat je volledig hersteld gemeld was? Meldt jij je binnen die 5 jaar ziek met dezelfde klachten ziek als waarmee jij destijds je WIA hebt gekregen? Dan bestaat er opnieuw recht op je oude WIA-uitkering. Ofwel, je oude beeindigde WIA uitkering wordt dan weer voortgezet. Had je binnen die 5 jaar recht op een IVA uitkering dan geldt de termijn van 5 jaar niet. Voor zowel de IVA als de WIA uitkering geldt dat je met dezelfde oorzaak moet zijn ziek geworden als waarvoor je eerder recht had op de WIA uitkering.

WIA re-examination: how does it work?

Request a re-examination of the WIA benefit

The WIA re-examination and how it works will be explained in this blog. You will be re-examined by the UWV when you receive a WIA benefit. The re-examination is done by the insurance doctors (verzekeringsartsen) and labor experts (arbeidsdeskundigen) of the UWV. Both you and the UWV or your (ex) employer can request a re-examination. You can find out all about the WIA examination in my blogpost WIA consultation: how to prepare.

WIA re-examination: when?

Is your health getting worse or you see an improvement in your health during your WIA benefit? In that case, you must notify the UWV yourself. There is a duty to provide information, which means that every change in health must be communicated with the UWV. If you don’t do this or do not do this on time, the UWV can give you a fine. This will cost you money. If the UWV thinks that a re-inspection is needed due to your information, you will automatically receive an invitation. Is there self-insurance (eigenrisicodragerschap) from your ex-employer? This means that the (ex) employer will still be responsible for your reintegration process for up to 10 years. The ex-employer then largely takes over the role of the UWV.

Re-examination request by the UWV

In addition, the UWV itself can also request a re-inspection. Your current situation will then be reviewed and compared to how it was. The UWV will check whether in your current situation there are again possibilities to reintegrate or work. Taking a course or training that could increase the opportunities on the labor market is also an option.

WIA re-examination: how often?

The UWV normally invites you twice a year for the re-examination. You need to appear at the consultation hour with the insurance doctor. Sometimes it may be that this contact moment is up to 4 times a year or less. This differs per person. It is also possible that the UWV only maintains contact with you by telephone for a period. These contact moments can be via a ‘procesbegeleider’ or job coach. This differs per case and it also plays a role whether the UWV has enough insurance doctors (verzekeringsartsen) in-house. This is to ensure that every person who receives a WIA benefit is regularly invited for the re-examination. Due to delay in the past some disabled people haven’t received an invitation for re-examination for years.

wia benefit netherlands: re-examination
wia benefit re-examination at UWV

WIA re-examination: what will be examined?

As mentioned earlier, your health will be re-examined during the re-examination. The UWV will then examine whether there are new opportunities to work. The insurance doctor (verzekeringsarts) and the labor expert (arbeidsdeskundige) are involved in this. A new calculation is made. The calculation is about the percentage you are not able to work. Are you completely not able to work? Has your health become even worse or is it expected that you will not recover? Then it can be checked during the re-examination whether you could request for an IVA benefit. You receive an IVA benefit when you are completely not able to work for the next years. If the chances of recovery are very low you can also apply for the IVA benefit.

Re-examination and the decision of the UWV

You will receive a letter from the UWV within 8 weeks after you have had the re-examination. Pay attention to the date that the UWV applies within which period the new decision will be made. The new decision as a result of the re-examination can be very important because your disability percentage may be changed. If your disability percentage is changed, this will affect the amount of your benefit.

Re-examination and objection

Suppose, you have received the new decision from the UWV and you do not agree with it. You can then object to the decision within 6 weeks. You can make a notice of objection (bezwaarschrift) for two reasons. Firstly, if the decision of the UWV has to do with a medical judgment. Secondly, if you do not agree with the new disability percentage you can also apply. If you need to wait for information from specialists, you can also submit a provisional notice of objection (voorlopig bezwaar). This must therefore be done within 6 weeks. You will then have more time to collect all the information you need and to prepare. More advice about making a notice of objection you can find in my e-book: ‘How do I survive the UWV-On the way to a successful WIA inspection.

WIA benefit re-examination UWV
WIA benefit UWV re-examination

Re-examination of WIA within 5 years

Normally you will be examined every year during the 1st 5 years of the WIA benefit . This is the case when there is still a chance that your health might improve. Were you declared partially not able to work during the re-examination? You have therefore been declared partially recovered? Are you asked to be able to work partially ( your WIA benefit will be lower). You will then receive the WGA benefit from the WIA benefit. Are you completely not able to work? Is it expected that you remain and stay in the situation meaning you are not able to work? Then you will continue to receive the IVA benefit.

WIA re-examination and revival of benefit

Did you start working within five years you had a WIA benefit because you were reported fully recovered? Did you became sick again within those 5 years? Are you having the same complaints you had the first time you received your WIA benefit? Then you are again entitled to your old WIA benefit. In other words, your old ended WIA benefit will then be continued. If you were entitled to an IVA benefit within those 5 years, the 5-year period does not apply. For both the IVA and the WIA benefit, you must have become sick with the same cause. So this means you are sick now with exactly the same cause of sickness as the first time.

Testimonials

Ik vind het een goed verhaal. Veel praktische voorbeelden waarin iemand zich kan herkennen.
Jeroen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->