Bedrijfsarts: dit is wat je moet weten!

Je krijgt een afspraak met de bedrijfsarts wanneer er meer aan de hand is dan een simpel griepje en de verwachting is dat je langere tijd ziek zult blijven. In de blogpost uitkering en werken tijdens Ziektewetperiode kun je lezen hoe het werkt wanneer je ziek wordt bij je werkgever. Het gaat dus over de periode binnen 2 jaar ziekte en dus voordat je de WIA uitkering kunt aanvragen. Omdat het contact met de bedrijfsarts heel belangrijk is, wordt in dit blog uitgelegd wat je te wachten staat en waar je op moet letten.

afspraak bedrijfsarts
Afspraak bedrijfsarts 1

Wat doet een bedrijfsarts?

De rol van een bedrijfsarts is het geven van advies zowel aan jou als aan de werkgever over de vraag of jij als werknemer wel of niet kunt werken door ziekte. Deze arts adviseert zowel de zieke werknemer als de werkgever over preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen. Een bedrijfsarts heeft een andere rol dan een huisarts of medisch specialist. Een huisarts of specialist is verantwoordelijk voor jouw behandeling en voert naast het stellen van een diagnose ook de behandeling uit.

De bedrijfsarts heeft alleen een adviserende rol en neemt de bevindingen van de huisarts of specialist niet zomaar over. Dit komt omdat deze zich niet zozeer bezighoudt met de diagnose en verdere behandeling maar meer met het werkfit maken en houden van werknemers en de re-integratie. Wanneer jouw bedrijfsarts van mening is dat je weer kunt gaan re-integreren dan kijkt de bedrijfsarts niet naar jouw medisch verleden. Wanneer jij daar toestemming voor geeft kan de bedrijfsarts je medisch dossier bij je huisarts en specialist opvragen.

Is een bedrijfsarts onafhankelijk?

Strikt genomen is de bedrijfsarts onafhankelijk en neutraal. De bedrijfsarts wordt betaald door jouw werkgever of de organisatie die zich bezighoudt met jouw Ziektewetuitkering. In de praktijk wordt de onafhankelijk nogal eens in twijfel gesteld daar deze wordt ingeschakeld door je werkgever die er groot belang bij heeft om je weer zo snel mogelijk aan het werk te zien. Door de nieuwe Arbowet heeft de bedrijfsarts m.b.t. ziekteverzuim alleen een adviserende rol waardoor de onafhankelijkheid beter gewaarborgd kan worden.

Heeft een bedrijfsarts beroepsgeheim?

Ja. De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alleen de meest noodzakelijke gegevens aan de werkgever worden doorgegeven. De gegevens worden in een probleemanalyse verwerkt en samengevat. De probleemanalyse is in te zien voor zowel de werkgever als de zieke werknemer. In verband met de privacy worden alleen wettelijke toegestane niet medische termen gebruikt. De werkgever krijgt alleen informatie te weten die nodig zijn voor de re-integratie en dus niet de specifieke informatie over jouw ziektebeeld.

Is het advies van de bedrijfsarts bindend?

Het advies is niet bindend. Dit wil zeggen dat de werkgever het advies van de bedrijfsarts niet hoeft over te nemen. In de praktijk gebeurt het vaak dat het advies van de bedrijfsarts niet zomaar genegeerd wordt door de werkgever.

afspraak bij bedrijfsarts
Afspraak bedrijfsarts 2

Wat als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts?

Wanneer je het niet eens bent met het oordeel kun je een Deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV. De werkgever kan dit ook doen. De kosten voor het aanvragen van een Deskundigenoordeel liggen voor de werkgever rond de 400 euro en 100 euro wanneer jij het Deskundigenoordeel zelf aanvraagt. Daarnaast kun je gratis een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Wat zijn de verschillen tussen Deskundigenoordeel van het UWV en een second opinion?

  • Alleen een werknemer mag een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.
  • Een second opinion kun je anoniem aanvragen zonder dat de werkgever dit weet.
  • Een second opinion bij een andere bedrijfsarts is gratis voor jou als werknemer terwijl het aanvragen van een Deskundigenoordeel geld kost. De aanvrager van het Deskundigenoordeel betaalt de kosten.
  • De second opinion gaat meer over gezondheidskundige vragen en de verzuimbegeleiding. Een Deskundigenoordeel gaat meestal over een geschil m.b.t. de re-integratieinspanningen, arbeidsongeschiktheid en passend werk.

Wat zijn de overeenkomsten tussen een Deskundigenoordeel van het UWV en een second opinion?

Zowel het Deskundigenoordeel als de second opinion zijn een advies.

Wat kan je het beste aanvragen?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven aangezien iedere situatie anders is. Je kunt zowel een Deskundigenoordeel bij het UWV als een second opinion tegelijkertijd hebben aangevraagd. Het is ook mogelijk om eerst een second opinion aan te vragen en daarna het Deskundigenoordeel en andersom is ook mogelijk.

Waar kun je terecht met je klacht over de bedrijfsarts?

Ben je het niet eens met beslissing dan kun je eerst een klacht indienen bij de bedrijfsarts zelf. Hoe je een officiele klacht indient kun je vinden op de website van de organisatie waar de bedrijfsarts bij is aangesloten. Een klachtenfunctionaris behandelt de klacht in eerste instantie. Is het niet mogelijk om het geschil op te lossen samen met de klachtenfunctionaris? Leg dan de klacht voor aan de Geschillencommissie Arbodiensten. Voordat je de Geschillencommissie Arbodiensten inschakelt moet je eerst bovengenoemde stappen ofwel klachtenregeling doorlopen hebben.

Schadevergoeding

Ga je voor een schadevergoeding dan is de Geschillencommissie Arbodiensten helaas niet bevoegd om dit toe te kennen. Afhankelijk van de klacht en je doel zijn er nog andere instanties waar je terecht kunt.

Regionaal Tuchtcollege

Gaat je klacht over medisch inhoudelijk handelen, bejegening of delen van persoonsgegevens dan kun je bij het Regionaal Tuchtcollege terecht. De arts kan dan een berisping krijgen.

Letselschade claim

Is dit het geval en wil je een letselschade claim indienen dan kun je naar de gewone rechter. Zorg dan voor een goede letselschade advocaat. Ben je al bij de Geschillencommissie Arbodienst geweest dan mag je niet meer naar de gewone rechter stappen.

Verzekeringsarts UWV

Wat doet een verzekeringsarts van het UWV?

Een verzekeringsarts is er om jouw medische situatie te beoordelen. Hiervoor wordt je op het spreekuur bij de verzekeringsarts opgeroepen. Dit kan zijn na 1 jaar ziekte (eerstejaars ziektewetbeoordeling) en wanneer je bijna 104 weken ziek bent (aanvraag WIA). De verzekeringsarts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens jouw WIA aanvraag. Deze gegevens zijn de bevindingen van de bedrijfsarts of arbodienst. Er wordt ook gevraagd naar een overzicht van de medicatie die je gebruikt en welke behandelingen je volgt. Jouw psychische en lichamelijke gezondheid worden beoordeeld. Een algemene vraag die gesteld wordt is waarom je op dit moment niet kan werken. Voor het gesprek staat normaliter een uur ingepland. De gegevens uit je dossier (medische gegevens) in combinatie met het gesprek vormen de basis om een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op te stellen. Hierin worden jouw beperkingen vermeld. Je kunt de FML gratis hier downloaden. Lees in mijn blog WIA keuring: goed voorbereid naar het gesprek hoe je je goed kunt voorbereiden op het gesprek bij de verzekeringarts.

Na dit gesprek komt deze FML lijst bij de arbeidsdeskundige terecht. Je kunt in het blog Arbeidsdeskundige: goed voorbereid naar het gesprek lezen wat je kunt verwachten van een gesprek bij de arbeidsdeskundige.

Belastbaarheid vastgesteld door verzekeringsarts

De verzekeringsarts beoordeelt je belastbaarheid. Dit betekent hoe je in het dagelijks leven functioneert. Hierbij gaat het over wat je wel of niet meer kunt vanwege je klachten. Dit kunnen dus zowel lichamelijke als psychische klachten zijn.

Hoe wordt de belastbaarheid beoordeeld?

De belastbaarheid wordt beoordeeld door jouw medische gegevens te bestuderen. Dit zijn zoals hierboven reeds vermeld de gegevens van je bedrijfsarts of arbodienst. Tijdens het gesprek worden vragen gesteld over je lichamelijke en psychische gezondheid. Ook worden vragen gesteld over hoe je in het dagelijks leven functioneert. Aan de hand van de medische gegevens en het gesprek wordt een inschatting gemaakt welke werkzaamheden je nog aan zou kunnen. Het gesprek dient ook als controle om te bekijken of dat wat je vertelt ook overeenkomt met de medische situatie. Met de medische gegevens en de informatie die je verstrekt aan de verzekeringsarts maakt de verzekeringsarts een beslissing . Die beslissing heeft dus te maken met wat je qua belastbaarheid aan zou kunnen.

Telefoonnummer UWV

Je kunt telefonisch contact opnemen met de verzekeringsarts bij vragen. Je kunt dan het UWV bellen waarna de verzekeringsarts je terugbelt. De medewerker van het klantencontactcentrum van het UWV zal nooit om gegevens vragen die betrekking hebben op je gezondheid.

Telefoonnummer UWV: 088 – 898 9294

Brief sturen naar de verzekeringsarts van het UWV

Je kunt ook een brief sturen naar de verzekeringsarts. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je gezondheidsituatie verandert. Of heb je een formulier ontvangen waarbij je gegevens moet terugsturen naar het UWV dan kun je dit online indienen door naar de site van het UWV te gaan en het wijzigingsformulier in te vullen.

Wat doet een verzekeringsarts van het UWV?

Een verzekeringsarts is er om jouw medische situatie te beoordelen. Hiervoor wordt je op het spreekuur bij de verzekeringsarts opgeroepen. De verzekeringsarts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens jouw WIA aanvraag. Deze gegevens zijn de bevindingen van de bedrijfsarts of arbodienst. Er wordt ook gevraagd naar een overzicht van de medicatie die je gebruikt en welke behandelingen je volgt. Jouw psychische en lichamelijke gezondheid worden beoordeeld. Een algemene vraag die gesteld wordt is waarom je op dit moment niet kan werken. Voor het gesprek staat normaliter een uur ingepland. De gegevens uit je dossier (medische gegevens) in combinatie met het gesprek vormen de basis om een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op te stellen. Hierin worden jouw beperkingen vermeld. Lees in mijn blog WIA keuring: goed voorbereid naar het gesprek hoe je je goed kunt voorbereiden op het gesprek bij de verzekeringarts.

Na dit gesprek komt deze FML lijst bij de arbeidsdeskundige terecht. Je kunt in het blog Arbeidsdeskundige: goed voorbereid naar het gesprek lezen wat je kunt verwachten van een gesprek bij de arbeidsdeskundige.

Belastbaarheid vastgesteld door verzekeringsarts

De verzekeringsarts beoordeelt je belastbaarheid. Dit betekent hoe je in het dagelijks leven functioneert. Hierbij gaat het over wat je wel of niet meer kunt vanwege je klachten. Dit kunnen dus zowel lichamelijke als psychische klachten zijn.

Hoe wordt de belastbaarheid beoordeeld?

De belastbaarheid wordt beoordeeld door jouw medische gegevens te bestuderen. Dit zijn zoals hierboven reeds vermeld de gegevens van je bedrijfsarts of arbodienst. Tijdens het gesprek worden vragen gesteld over je lichamelijke en psychische gezondheid. Ook worden vragen gesteld over hoe je in het dagelijks leven functioneert. Aan de hand van de medische gegevens en het gesprek wordt een inschatting gemaakt welke werkzaamheden je nog aan zou kunnen. Het gesprek dient ook als controle om te bekijken of dat wat je vertelt ook overeenkomt met de medische situatie. Met de medische gegevens en de informatie die je verstrekt aan de verzekeringsarts maakt de verzekeringsarts een beslissing . Die beslissing heeft dus te maken met wat je qua belastbaarheid aan zou kunnen.

Telefoonnummer UWV

Je kunt telefonisch contact opnemen met de verzekeringsarts bij vragen. Je kunt dan het UWV bellen waarna de verzekeringsarts je terugbelt. De medewerker van het klantencontactcentrum van het UWV zal nooit om gegevens vragen die betrekking hebben op je gezondheid.

Telefoonnummer UWV: 088 – 898 9294

Brief sturen naar de verzekeringsarts van het UWV

Je kunt ook een brief sturen naar de verzekeringsarts. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je gezondheidsituatie verandert. Of heb je een formulier ontvangen waarbij je gegevens moet terugsturen naar het UWV dan kun je dit online indienen door naar de site van het UWV te gaan en het wijzigingsformulier in te vullen.

Uitkering en werken tijdens Ziektewetperiode

Werken en in de Ziektewetuitkering: wat staat je te wachten als je nog in dienst bent bij een werkgever?

Tijdens de Ziektewetperiode krijg je normaal gesproken je salaris door je werkgever uitbetaald gedurende de 1e 2 jaar. Dit is het geval wanneer je een vaste baan hebt. Ben je een uitzendkracht, oproepkracht of invalkracht dan betaalt je werkgever je salaris tijdens ziekte meestal niet uit. Je kunt zelf in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering wanneer je opdrachtgever jouw salaris niet doorbetaald tijdens ziekte. Na 2 jaar ziekte kom je in aanmerking voor de WIA uitkering. Hoe de WIA keuring in zijn werk gaat lees je in mijn blogpost ‘WIA keuring: goed voorbereid naar het spreekuur’. Heb je al een WIA uitkering en ga je werken naast je WIA uitkering lees dan mijn blogpost : ‘WIA uitkering en werken’. In jouw situatie ben je bij je werkgever ziekgemeld en is de tijd aangebroken dat je weer kunt proberen te werken. Hoe werkt dit?

Welke begeleiding krijg ik bij een (Ziektewet) uitkering en werken tijdens Ziektewetperiode?

Werkgever

Na een periode dat je niet meer kon werken is nu de tijd aangebroken dat je weer gaat starten met werken naast je  (Ziektewet) uitkering of dat je midden in een re-integratie traject zit. Ben je nog in dienst bij je huidige werkgever dan onderzoek je samen met de werkgever of het mogelijk is om de eigen werkzaamheden weer op te bouwen.

uitkering en werken: gesprek met de werkgever
uitkering en werken: gesprek met werkgever

Arbodienst of bedrijfsarts

Je wordt hierbij begeleid door de arbo arts of bedrijfsarts. Hoeveel je zou kunnen werken is afhankelijk van je huidige werkomstandigheden, reisduur en je gezondheidssituatie. De arbeidsdeskundige kijkt dan naar jouw mogelijkheden om het werk weer op te kunnen pakken. Normaal gesproken word je werkschema rustig opgebouwd bijv. eerst 1 of 2 dagen in de week beginnen met 2 uur werken. Hou je dit een tijd vol dan wordt dit werkschema uitgebreid en worden de uren geleidelijk opgebouwd om een terugval te voorkomen.

Hoe ga je om met collega’s tijdens (Ziektewet) uitkering wanneer je weer gaat werken ?

Houd regelmatig contact

Het kan zijn dat je door je werkgever tijdens je ziekte al eens bent uitgenodigd om een kop koffie te drinken op het werk of dat je werkgever op ziekenbezoek bij je is geweest. Je onderhoudt op die manier toch nog enigszins het contact met je baas en je collega’s. Het is aan te bevelen om tijdens je ziekte contact met je leidinggevende te houden. Is dit niet het geval en je begint weer, dan kan dit voor zowel jezelf als jouw collega’s wat onwennig aanvoelen wanneer je weer aanwezig bent op de werkvloer.

Voor iedereen wennen

Je collega’s moeten er bijvoorbeeld aan wennen dat je niet meer hele dagen aanwezig bent. Je collega’s denken misschien dat je je oude takenpakket als vanouds zult oppakken en hebben bepaalde verwachtingen. Voor jezelf kan het weer starten met werken overweldigend zijn. Je bent mogelijk snel moe en afgeleid en hebt last van concentratie-of geheugenproblemen. Of je bent gefrustreerd dat het je (nog) niet lukt om je werk zoals vroeger uit te voeren.

uitkering en werken tijdens Ziektewet
uitkering en werken tijdens Ziektewet

Goede communicatie en grenzen stellen

Het is dan heel belangrijk om goed te communiceren aan zowel je baas als collega’s wat je op dit moment wel en niet kan. Het oefenen in grenzen stellen naar zowel jezelf als je baas en collega’s  is dus heel belangrijk! Heb je een goede verstandhouding met je baas en/ of bepaalde collega’s dan is het goed wanneer je aangeeft waar je werkgerelateerd tegenaan loopt. Mocht een collega het goed met je voorhebben dan kan die ook een beetje opletten of je niet over je grens gaat en je op tijd informeren wanneer je klaar bent voor die dag met werken.

Deel niet je hele prive-leven

Let wel op dat je niet al te persoonlijke prive-zaken met collega’s gaat delen want helaas gaat niet iedereen daar discreet mee om. Je wilt natuurlijk  niet dat er allerlei praatjes over jou de ronde gaan doen.  Je hoeft je werkgever daarnaast niet tot in detail over jouw klachten te informeren. Daarnaast mag de bedrijfsarts niet zomaar persoonlijke gegevens en details doorgeven aan je werkgever.

Hoe wordt de WIA berekend?

De 1e 2 jaar ziekte worden doorbetaald door je werkgever wanneer je een vaste baan hebt. Vaak wordt je het 1e jaar 100% doorbetaald bij ziekte en krijg je vanaf het 2e ziektejaar 70% doorbetaling van salaris door je werkgever. Op de website van het uwv.nl staat info over loondoorbetaling bij ziekte.

Verlies ik mijn baan als ik niet meer kan werken?

Je werkgever mag je tijdens de 1e 2 jaar ziekte  niet ontslaan. Ben je langer dan 2 jaar ziek dan kom je in aanmerking voor de WIA uitkering en ben je niet meer in dienst van je werkgever. Voorheen kon een werkgever je toch nog in dienst houden met een ‘slapend dienstverband’ waarbij je niet ontslagen werd maar ook geen loon ontving. Deze ‘slapende dienstverbanden’ zijn inmiddels verleden tijd en mogen niet meer.  Het kan zijn dat jouw werkgever ‘eigen risico-drager’ is en de 1e jaren toch nog de verantwoordelijkheid neemt over jouw ziekteverzuim.

Ben je nog geen 2 jaar ziek dan wordt eerst gekeken of je je voormalige werkzaamheden kunt blijven doen. Is dit niet mogelijk dan kan gekeken worden of je tijdelijk ander werk kunt doen die minder inspannend voor je is of in deeltijd werken. Is het na enige tijd duidelijk dat terugkeer naar je eigen werk niet meer lukt dan kijk je samen met je werkgever naar ander werk dat je zou kunnen doen.

Wat zijn mijn verplichtingen bij een (Ziektewet) uitkering en werken?

Meewerken aan je herstel

Je bent verplicht om mee te werken aan je herstel. Het is aan jou om alles te doen om zo snel mogelijk te herstellen. Ben je een langere tijd ziek dan maak je samen met de werkgever een plan van aanpak waarin jouw re-integratie actieplan in vermeld staat. Je maakt dus samen afspraken over jouw voortgang. Iedere 6 weken wordt met je werkgever geëvalueerd hoe het met je gaat.

Verstoorde werkverhouding

In sommige gevallen kan het zijn dat er sprake is van een verstoorde werkverhouding tussen jou en de werkgever en dat de werkgever zich bijvoorbeeld niet houdt aan de re-integratieverplichtingen en jij wel. Mocht het zijn dat je meer dan 2 jaar ziek bent en je vraagt een WIA uitkering aan dan zal het UWV ook gaan beoordelen of de werkgever zich heeft gehouden aan de re-integratieverpichtingen. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat de werkgever toch nog een extra jaar jouw salaris moet doorbetalen terwijl je al een WIA uitkering krijgt.

Informatieplicht

Daarnaast moet je iedere wijziging in je gezondheid doorgeven aan het UWV. Is jouw gezondheidssituatie verslechterd of juist verbeterd dan geef je dit door aan het UWV via uwv.nl. Geef ook aan wanneer je op vakantie wilt gaan, of je een opleiding gaat volgen, of je in een scheiding zit of dat je geldproblemen hebt.

Afspraak bij de bedrijfsarts

Je bent verplicht om geregeld contact te hebben met de bedrijfsarts. Is het voor jou nog te vroeg om te gaan werken geef dit dan aan en benoem waarom jij vindt dat je nog niet kunt werken. Laat de bedrijfsarts met jou meedenken wat jou zou kunnen helpen om te herstellen naast de behandelingen die je al volgt om te herstellen. Lees in deze blogpost Bedrijfsarts: dit is wat je moet weten! alles wat je kunt verwachten.

Testimonials

Interessant & informatief. Een makkelijk te lezen boek, goeie tips en overal een zeer informatief boek.  
Marcel
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->