Bedrijfsarts: dit is wat je moet weten!

Je krijgt een afspraak met de bedrijfsarts wanneer er meer aan de hand is dan een simpel griepje en de verwachting is dat je langere tijd ziek zult blijven. In de blogpost uitkering en werken tijdens Ziektewetperiode kun je lezen hoe het werkt wanneer je ziek wordt bij je werkgever. Het gaat dus over de periode binnen 2 jaar ziekte en dus voordat je de WIA uitkering kunt aanvragen. Omdat het contact met de bedrijfsarts heel belangrijk is, wordt in dit blog uitgelegd wat je te wachten staat en waar je op moet letten.

afspraak bedrijfsarts
Afspraak bedrijfsarts 1

Wat doet een bedrijfsarts?

De rol van een bedrijfsarts is het geven van advies zowel aan jou als aan de werkgever over de vraag of jij als werknemer wel of niet kunt werken door ziekte. Deze arts adviseert zowel de zieke werknemer als de werkgever over preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen. Een bedrijfsarts heeft een andere rol dan een huisarts of medisch specialist. Een huisarts of specialist is verantwoordelijk voor jouw behandeling en voert naast het stellen van een diagnose ook de behandeling uit.

De bedrijfsarts heeft alleen een adviserende rol en neemt de bevindingen van de huisarts of specialist niet zomaar over. Dit komt omdat deze zich niet zozeer bezighoudt met de diagnose en verdere behandeling maar meer met het werkfit maken en houden van werknemers en de re-integratie. Wanneer jouw bedrijfsarts van mening is dat je weer kunt gaan re-integreren dan kijkt de bedrijfsarts niet naar jouw medisch verleden. Wanneer jij daar toestemming voor geeft kan de bedrijfsarts je medisch dossier bij je huisarts en specialist opvragen.

Is een bedrijfsarts onafhankelijk?

Strikt genomen is de bedrijfsarts onafhankelijk en neutraal. De bedrijfsarts wordt betaald door jouw werkgever of de organisatie die zich bezighoudt met jouw Ziektewetuitkering. In de praktijk wordt de onafhankelijk nogal eens in twijfel gesteld daar deze wordt ingeschakeld door je werkgever die er groot belang bij heeft om je weer zo snel mogelijk aan het werk te zien. Door de nieuwe Arbowet heeft de bedrijfsarts m.b.t. ziekteverzuim alleen een adviserende rol waardoor de onafhankelijkheid beter gewaarborgd kan worden.

Heeft een bedrijfsarts beroepsgeheim?

Ja. De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alleen de meest noodzakelijke gegevens aan de werkgever worden doorgegeven. De gegevens worden in een probleemanalyse verwerkt en samengevat. De probleemanalyse is in te zien voor zowel de werkgever als de zieke werknemer. In verband met de privacy worden alleen wettelijke toegestane niet medische termen gebruikt. De werkgever krijgt alleen informatie te weten die nodig zijn voor de re-integratie en dus niet de specifieke informatie over jouw ziektebeeld.

Is het advies van de bedrijfsarts bindend?

Het advies is niet bindend. Dit wil zeggen dat de werkgever het advies van de bedrijfsarts niet hoeft over te nemen. In de praktijk gebeurt het vaak dat het advies van de bedrijfsarts niet zomaar genegeerd wordt door de werkgever.

afspraak bij bedrijfsarts
Afspraak bedrijfsarts 2

Wat als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts?

Wanneer je het niet eens bent met het oordeel kun je een Deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV. De werkgever kan dit ook doen. De kosten voor het aanvragen van een Deskundigenoordeel liggen voor de werkgever rond de 400 euro en 100 euro wanneer jij het Deskundigenoordeel zelf aanvraagt. Daarnaast kun je gratis een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Wat zijn de verschillen tussen Deskundigenoordeel van het UWV en een second opinion?

  • Alleen een werknemer mag een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.
  • Een second opinion kun je anoniem aanvragen zonder dat de werkgever dit weet.
  • Een second opinion bij een andere bedrijfsarts is gratis voor jou als werknemer terwijl het aanvragen van een Deskundigenoordeel geld kost. De aanvrager van het Deskundigenoordeel betaalt de kosten.
  • De second opinion gaat meer over gezondheidskundige vragen en de verzuimbegeleiding. Een Deskundigenoordeel gaat meestal over een geschil m.b.t. de re-integratieinspanningen, arbeidsongeschiktheid en passend werk.

Wat zijn de overeenkomsten tussen een Deskundigenoordeel van het UWV en een second opinion?

Zowel het Deskundigenoordeel als de second opinion zijn een advies.

Wat kan je het beste aanvragen?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven aangezien iedere situatie anders is. Je kunt zowel een Deskundigenoordeel bij het UWV als een second opinion tegelijkertijd hebben aangevraagd. Het is ook mogelijk om eerst een second opinion aan te vragen en daarna het Deskundigenoordeel en andersom is ook mogelijk.

Waar kun je terecht met je klacht over de bedrijfsarts?

Ben je het niet eens met beslissing dan kun je eerst een klacht indienen bij de bedrijfsarts zelf. Hoe je een officiele klacht indient kun je vinden op de website van de organisatie waar de bedrijfsarts bij is aangesloten. Een klachtenfunctionaris behandelt de klacht in eerste instantie. Is het niet mogelijk om het geschil op te lossen samen met de klachtenfunctionaris? Leg dan de klacht voor aan de Geschillencommissie Arbodiensten. Voordat je de Geschillencommissie Arbodiensten inschakelt moet je eerst bovengenoemde stappen ofwel klachtenregeling doorlopen hebben.

Schadevergoeding

Ga je voor een schadevergoeding dan is de Geschillencommissie Arbodiensten helaas niet bevoegd om dit toe te kennen. Afhankelijk van de klacht en je doel zijn er nog andere instanties waar je terecht kunt.

Regionaal Tuchtcollege

Gaat je klacht over medisch inhoudelijk handelen, bejegening of delen van persoonsgegevens dan kun je bij het Regionaal Tuchtcollege terecht. De arts kan dan een berisping krijgen.

Letselschade claim

Is dit het geval en wil je een letselschade claim indienen dan kun je naar de gewone rechter. Zorg dan voor een goede letselschade advocaat. Ben je al bij de Geschillencommissie Arbodienst geweest dan mag je niet meer naar de gewone rechter stappen.

Testimonials

Interessant & informatief. Een makkelijk te lezen boek, goeie tips en overal een zeer informatief boek.  
Marcel
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->