Doelgroepregister: wat is dat en hoe werkt het?

Wat is het doelgroepregister ?

Doelgroepregister UWV

Het doelgroepregister is een landelijk register welke beheerd wordt door het UWV. In het register staan gegevens van mensen die vallen binnen de doelgroep van banenafspraken. In mijn blog ‘banenafspraak-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/’ lees je alles over de banenafspraken. Met banenafspraak wordt bedoeld de afspraak tussen het kabinet en werkgevers. Het doel is het creëren van extra banen voor mensen met een ziekte, handicap of afstand tot de afstandsmarkt.

Waarom een doelgroepregister?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan met behulp van het doelgroepregister controleren of werkgevers de afspraak van het creëren van extra banen nakomt. De banenafspraak heeft namelijk tot doel om meer mensen die door hun ziekte of handicap niet meer kunnen werken, weer op de arbeidsmarkt te krijgen.

Hoe kom je in het doelgroepregister?

Je komt in het doelgroepregister als je een arbeidsbeperking hebt. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Kijk hieronder of jij voldoet aan de criteria:

 • je valt onder de Participatiewet. Door het UWV is vastgesteld dat je niet in staat bent om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en je kunt alleen met behulp van een jobcoach het wettelijk minimumloon verdienen.
 • er is sprake van een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
 • je ontvangt een oude Wajong of Wajong 2010 uitkering en je bent in staat om te werken.
 • je hebt of had een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen.)
 • Het is uit loonwaardeonderzoek gebleken dat je een verminderde loonwaarde hebt;
 • Je bent schoolverlater (voormalig leerling) binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en je hebt bij het UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen gedaan;
 • Voor je 18e levensjaar of tijdens je studie heb je een handicap of ziekte gekregen. Je kunt het wettelijk minimumloon alleen verdienen middels een werkvoorziening zoals een brailletoetsenbord of vervoersvoorziening. Je hebt hiervoor de aanvraag beoordeling werken met een voorziening gedaan.
 • Via de Praktijkroute ben je in het doelgroepregister gekomen. Dit houdt in dat je werkt voor een werkgever alleen minder goed of snel als iemand van jouw leeftijd. Je krijgt volledig salaris terwijl je wel een lagere loonwaarde hebt. Je merkt niks van dit verschil want je werkgever ontvangt hiervoor subsidie.

Kan ik mijzelf aanmelden voor het doelgroep register?

Het is niet mogelijk om jezelf aan te melden voor het doelgroepregister. Voldoe je aan de eerder genoemde voorwaarden voor de banenafspraken dan wordt je vanzelf opgenomen binnen het register.

Denk je dat je wel in aanmerking komt voor het doelgroepregister dan kun je een beoordeling arbeidsvermogen of de aanvraag beoordeling werken met een voorziening indienen bij het UWV. Dit formulier vul je in en wordt beoordeeld door het UWV.

Dit is ook mogelijk als je niet werkt en je wilt toch in aanmerking komen voor het doelgroepregister. Je kunt ook dan een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV.

Kreeg je voordat je 18 jaar werd of tijdens je studie een arbeidsbeperking en je werkt wel? Is het daarom alleen maar mogelijk met een voorziening een baan te krijgen en te houden? Je kunt dan de beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of deze voorziening van belang is om het wettelijk minimumloon te kunnen verdienen. Is het anwoord ja dan wordt je alsnog aangemeld voor het doelgroepregister.

Hoe weet ik dat ik ben opgenomen in het doelgroep register?

Dit kun je terugvinden op de website van het UWV onder het kopje ‘Mijn UWV’. Je logt in met je DIGID code waarna je klikt op ‘Persoonlijke gegevens’. Bij Doelgroepregister klik je op ‘Controleren’. Er staat ‘Ja’of ‘Nee’ bij.

Voordelen doelgroepregister

Er zijn een paar voordelen als je in het register vermeldt staat. Je kunt dan mogelijk een baan die valt binnen de baanafspraak krijgen. Je kans op een betaalde baan wordt dus vergroot. Ook kun je extra geholpen worden bij je zoektocht naar een passende baan.

Het is daarnaast ook voordelig voor een werkgever om iemand aan te nemen die binnen het doelgroepregister valt. Waarom? Omdat de werkgever van subsidie en vergoedingen gebruik kan maken wanneer zij iemand aannemen uit het doelgroepregister. Ten slotte voldoet de werkgever aan de quotumwet wanneer de werkgever iemand uit het register aanneemt. Met de quotumwet wordt bedoeld dat een werkgever per 25 medewerkers 1 persoon in dienst heeft met een ziekte of handicap.

Doelgroepregister uwv

Nadelen doelgroepregister

Als nadeel kon voorheen genoemd worden dat je jezelf niet kon uitschrijven wanneer je opgenomen was in het doelgroepregister. Echter, per 1 februari 2020 is dit gewijzigd en heb je als werknemer wel zelf de mogelijkheid om je weer uit te schrijven.

Een ander nadeel is dat mensen met een wia uitkering geen aanspraak maken op een inschrijving in het doelgroepregister. Mensen met bijvoorbeeld een Wajonguitkering die voldoen aan de criteria kunnen dan een streepje voor hebben t.o.v. iemand met een wia uitkering die voor dezelfde vacature solliciteert.

Voor een werkgever kan het wel nadelige gevolgen hebben wanneer een werknemer uit het register zich uitschrijft. De werkgever kan dan de afgesproken subsidievoordelen verliezen. Daarnaast telt per 1 januari 2021 de werknemer die zich uitschrijft niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Doelgroepregister vacatures

Sta jij in het doelgroepregister dan kijkt een werkgever waar je voor gaat solliciteren of je aangemeld bent. Is dit het geval dan kun je in aanmerking komen voor die vacature.

Op werk.nl kun je bij je cv het vakje ‘banenafspraak’ aanvinken wanneer je in het register staan. Je bent zo vindbaar voor werkgevers die zijn aangemeld voor de banenafspraken. Het staat je vrij om dit vinkje uit te vinken als je niet wilt dat werkgevers zien dat je binnen het doelgroepregister valt.

Hoe lang in doelgroepregister?

Totdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt blijf je normaliter in het doelgroepregister staan.

Verwacht je in de toekomst niet meer te kunnen werken en heb je een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen? Het UWV zal je dan uit het doelgroep register halen doordat je een positief Advies indicatie beschut werk krijgt.

Welke gegevens staan vermeld in het doelgroepregister?

Als je je afvraagt welke gegevens over jou bekend zijn in het doelgroepregister, dan gaat het om de volgende gegevens:

 • je burgerservicenummer;
 • per wanneer je bent aangemeld binnen het register;
 • de reden waarom je bent opgenomen binnen het doelgroepregister.

Wie kunnen mijn gegevens inzien als ik geregistreerd ben in het register?

De gegevens die in het register vermeld zijn kunnen door het UWV, gemeenten en jijzelf opgezocht worden. Een werkgever heeft alleen die mogelijkheid om de gegevens te zien wanneer deze jouw burgerservicenummer kent. De reden waarom je in het doelgroepregister staat of wanneer je daarin bent opgenomen staat er niet bij.

Testimonials

Zeer informatief, leuke afbeeldingen. Goede tips en zeer herkenbaar. Een aanrader voor als je niet weet wat je te wachten staat bij de UWV.
Marco Vroomen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->