WIA keuring: goed voorbereid naar het spreekuur

Uitnodigingsbrief van UWV voor WIA uitkering

Je krijgt een brief van het UWV met een uitnodiging voor de WIA keuring. Deze brief krijg je als je binnen 2 jaar ziekte en re-integratieinspanningen nog niet aan het werk kunt. Je mag dan een WIA uitkering aanvragen. Je vraagt een WIA uitkering aan als je nu minder verdient dan op jouw 1e ziektedag. De WIA uitkering kun je aanvragen vanaf de 88e ziekteweek to uiterlijk de 93e ziekteweek.

In het e-book ‘Hoe overleef ik het UWV? Op weg naar een succesvolle WIA keuring’ krijg je boordevol praktische tips hoe je goed voorbereid naar de WIA (her)keuring gaat met meest haalbare (financiële)resultaat.

WIA keuring
Hoe overleef ik het UWV? Op weg naar een succesvolle WIA keuring

WIA uitkering aanvragen

In de brief van het UWV staat uitgelegd hoe je de wia uitkering kunt aanvragen. Het UWV heeft documenten nodig om tot een beoordeling te komen. Je dient deze zelf te verzamelen en naar het UWV op te sturen. In de blogpost Wia aanvragen staat uitgelegd hoe je de wia uitkering doet aanvragen.

Uitnodigingsbrief van UWV voor WIA keuring

Je krijgt na je online ingediende WIA aanvraag een nieuwe brief van het UWV. Je wordt uitgenodigd door het UWV voor een gesprek met de verzekeringsarts. Tijdens deze WIA keuring wordt gekeken of je nog zou kunnen werken. Ook kijkt UWV wat je met dit werk zou kunnen verdienen en of je in aanmerking komt voor een uitkering. Na het gesprek bij de verzekeringsarts volgt meestal een gesprek bij de arbeidsdeskundige.

Waarom is het gesprek bij verzekeringsarts van UWV belangrijk?

Zowel de uitslag van de verzekeringsarts als die van de arbeidsdeskundige zijn heel belangrijk. Aan de hand van de gesprekken bepaalt UWV of je wel of niet een WIA uitkering krijgt. Dit betekent dus wel of geen maandelijkse uitkering krijgen de komende tijd. Het UWV kijkt naar wat je met jouw beperkingen en mogelijkheden toch nog kan verdienen. Dit wordt vergeleken met je salaris voordat je ziek werkt. Hoeveel uitkering je krijgt hangt af van het verschil in inkomen tussen wat je voorheen verdiende met je baan en wat je nou zou kunnen verdienen. Betekent dit een verschil minder dan 35% dan heb je geen recht op een uitkering.

Het belang van een WIA keuring
Het belang van een WIA keuring: WIA keuring belangrijk voor (tijdelijke) financiele zekerheid

Wat gebeurt er tijdens zo’n gesprek voor de WIA keuring?

De verzekeringsarts vraagt naar je lichamelijke en/of psychische klachten. Jouw medische situatie wordt door de verzekeringsarts beoordeeld. Aan de hand van je ingestuurde documenten bij de WIA aanvraag kan de verzekeringsarts zich alvast een beeld vormen. Hoe ziet jouw situatie er nu eruit? De arts vraagt ook naar je activiteiten in het dagelijks leven. Naast het gesprek kan de arts een kort lichamelijk onderzoek uitvoeren.

In onderstaande video van het UWV is kort uitgelegd hoe het spreekuur bij de verzekeringsarts in zijn werk gaat.

Doel van het gesprek tijdens de WIA keuring

Het doel van het gesprek is niet om een diagnose te bepalen of te adviseren over je behandeltraject. Dit heeft jouw huisarts of specialist ten slotte al gedaan. De verzekeringsarts bepaalt of je naast je klachten en beperkingen toch nog (gedeeltelijk) kan werken. Daarnaast wordt gekeken of je beperkingen van tijdelijke of blijvende aard zijn.

Waarop wordt je beoordeeld voor de WIA keuring?

Het UWV kijkt of er mogelijkheden zijn voor jou om te werken. Er wordt bekeken of en in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Ook wordt bekeken hoeveel je met het werk zou kunnen verdienen. Het werk dat je voorheen deed telt hierbij niet mee. Had je voorheen bijvoorbeeld werk als verpleegkundige dan zou je met je beperkingen wel nog productiewerk kunnen doen. Wil je meer weten over welke verschillende uitkeringen er zijn en hoe deze berekend worden, lees dan mijn blog UWV uitkering.

Dagbesteding voorbereiden voor WIA keuring

De verzekeringsarts kijkt voor de beoordeling naar je dagbesteding aan de hand van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Vragen waar je je op kunt voorbereiden zijn:

 • Hoe ziet jouw dag eruit?
 • Wat doe je allemaal op een dag?

Je kunt je voor het gesprek alvast voorbereiden door op papier te zetten wat je precies op een dag doet. Bijvoorbeeld:

 • hoe laat je opstaat
 • wanneer en hoe laat ga je eten
 • of je tussendoor moet rusten
 • tegen welke beperkingen loop je aan gedurende de dag?

Het gaat hierbij om een gemiddelde dag gedurende de week. Als je dit lastig vindt kun je je dagindeling zelf een week bijhouden. Op die manier krijg je een algemener beeld. Je gaat dan niet alleen uit van een dag dat je over je grenzen bent gegaan maar ook wanneer je overbelast bent. Ga naar DOWNLOADS om de FML lijst te downloaden.

WIA keuring en de FML lijst
WIA keuring en de FML lijst

Wat neem je mee naar het gesprek tijdens de WIA keuring?

Documenten en medicijnen

 • Neem een geldig paspoort of ID kaart mee. Zonder een geldig paspoort of ID kaart gaat de afspraak niet door en moet een nieuwe afspraak gepland worden.
 • Neem alle medische documenten mee die je tijdens je ziekteproces hebt gekregen van je huisarts of specialist. Mocht je die niet hebben dan neem contact op met je arts of specialist om die alsnog te krijgen. Zit je in een situatie dat dit niet gaat lukken kun je vragen of de verzekeringsarts contact wil opnemen met je eigen arts of specialist. Neem ook je medicijnen en het overzicht van de medicatie die je slikt mee. Dit overzicht kun je bij de apotheek opvragen.
 • Neem je documenten mee die je hebt opgestuurd bij je WIA aanvraag (kopie). Dit zijn je re-integratieverslag van de werkgever en de probleemanalyse en actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst.
 • Neem een overzicht mee van alle behandelingen die je ondergaat. Geef ook de contactgegevens door van de behandelaars.

Zorg ervoor dat je weet welke gegevens er zijn verstuurd naar het UWV bij de WIA aanvraag. Controleer of de verzekeringsarts alle gegevens heeft. Als je medisch dossier niet compleet is kan de verzekeringsarts niet tot een goede beoordeling komen. Neem een ontbrekend document mee naar het spreekuur en vraag of die toegevoegd kan worden aan je dossier.

WIA keuring en medicijnen
Neem je medicijnen en medicijnoverzicht mee tijdens de WIA keuring

Iemand meenemen tijdens gesprek

Neem iemand mee tijdens het gesprek. Dit kan je partner, begeleider,een familielid, vriend of vriendin zijn. Op die manier kan deze persoon jou helpen onthouden wat de verzekeringsarts heeft gezegd. En als je iemand meeneemt kan deze jou ondersteunen tijdens het gesprek. Ten slotte is het ook fijn om het gesprek achteraf na te kunnen bespreken.

Krijg je meteen de uitslag van de WIA keuring te horen?

De verzekeringsarts kan vaak na het gesprek aangeven of je wel of niet (gedeeltelijk) wordt afgekeurd. Het kan zijn dat de verzekeringsarts aanvullende informatie nodig heeft om in te schatten of je wel of niet kunt werken. Die informatie vraag jezelf op of de verzekeringsarts vraagt dit op met jouw toestemming bij je huisarts of specialist.

Hoe gaat het verder na de WIA keuring?

Je wordt na het gesprek geinformeerd over hoe het verder gaat. Na het gesprek maakt de verzekeringsarts een rapport van het gesprek. Deze wordt toegevoegd aan je persoonlijk dossier. Je hebt recht om dit verslag in te zien. Het rapport wordt gemaakt met behulp van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Hierin staat wat je mogelijk nog wel aan werk zou kunnen doen. Je krijgt normaal gesproken ieder jaar een herkeuring bij het UWV. In de blogpost Herkeuring WIA vind je meer info over de herkeuring. Wil je goed voorbereid naar de volgende (her) keuring lees dan alle tips in het e-book ‘Hoe overleef ik het UWV? Op weg naar een succesvolle WIA keuring.

Het kan zijn dat de verzekeringsarts verwacht dat je in de toekomst helemaal niet meer kan werken. In dat geval kom je in aanmerking voor een IVA uitkering. Is dit het geval dan hoef je niet op gesprek bij de arbeidsdeskundige.

Is het de verwachting dat je in de toekomst wel kunt werken? Dan wordt je uitgenodigd op het spreekuur bij de arbeidsdeskundige. Mocht het UWV zowel een afspraak bij de verzekeringsarts als arbeidsdeskundige hebben gepland op dezelfde dag vraag dan om 2 aparte afspraken als dit te zwaar is. Door de spanning die je tijdens zo’n gesprek bij de verzekeringsarts ervaart, kan je dit 2e gesprek niet aan. Ben je gedeeltelijk of volledig afgekeurd kijk dan naar de mogelijkheden om naast je uitkering premievrij pensioen op te bouwen. In de blogpost over premievrije pensioenopbouw lees je meer over de mogelijkheden!

Na de WIA keuring op gesprek bij de arbeidsdeskundige

Zoals hierboven vermeld ga je naar de arbeidsdeskundige als je in de toekomst zou kunnen werken. Er wordt beoordeeld of de afgelopen 2 jaar voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht door jou en de werkgever. De arbeidsdeskundige kijkt naar de informatie uit het re-integratieverslag die je hebt meegestuurd bij de WIA aanvraag. De documenten zoals het plan van aanpak en 1e jaars evaluatie tijdens de zieketewetperiode zijn hierbij van belang. Ook deze documenten heb jij destijds opgestuurd bij de WIA aanvraag.

De arbeidsdeskundige kijkt wat voor werk je deed en wat er nu voor mogelijkheden zijn qua werk. Als de arbeidsdeskundige van mening is dat de re-integratie inspanningen voldoende zijn, bepaalt deze voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent.

In onderstaande video van het UWV is kort uitgelegd hoe een gesprek met de arbeidsdeskundige in zijn werk gaat.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA uitkering?

Om recht te hebben op een WIA keuring ben je minstens 35% afgekeurd. Is dit het geval dan wordt beoordeeld of je aanspraak kunt maken op een WGA of IVA uitkering . Je vindt in mijn blog UWV uitkering alle informatie over deze uitkeringen. Heb je geen recht op een WIA uitkering ga dan in bezwaar tegen de beslissing van het UWV. Mocht je hierdoor in financiële problemen raken kijk dan of je recht hebt op woonkostentoeslag.

Arbeidsdeskundige: goed voorbereid naar het gesprek

Arbeidsdeskundige van het UWV

Wat is de taak van de arbeidsdeskundige van het UWV?

Voordat je bij de arbeidsdeskundige terecht komt heb je eerst een gesprek met de verzekeringsarts gehad. De beperkingen en mogelijkheden die de UWV verzekeringsarts heeft vastgesteld, worden meegenomen in het onderzoek van de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige toetst in samenspraak met de verzekeringsarts:

 • voor hoeveel je afgekeurd bent
 • hoeveel je nog kunt werken
 • in welke functies je nu nog in zou kunnen werken
 • hoeveel je hiermee kunt verdienen.

De arbeidsdeskundige beoordeelt dus of je nog kunt werken en voor hoeveel % je bent afgekeurd. De arbeidsdeskundige kijkt ook naar hoeveel je nog zou kunnen verdienen. Maar allereerst bekijkt de arbeidsdeskundige of er voldoende is gedaan aan re-integratie inspanningen door zowel de werkgever als jou. Belangrijk bij de aanvraag is dus of de werkgever voldoende zijn of haar best heeft gedaan om je te begeleiden naar passend werk. Is dit volgens de arbeidsdeskundige voldoende dan wordt bekeken voor hoeveel % je bent afgekeurd.

Wat gebeurt er als te weinig aan re-integratie is gedaan?

Er wordt door de arbeidsdeskundige gevraagd wat jij de afgelopen 2 jaar van de re-integratie hebt gevonden. Was het contact met de werkgever wel of niet goed? Wat vond jij goed gaan tijdens de re-integratie en wat vond jij minder goed gaan? Is de arbeidsdeskundige van mening dat de re-integratie inspanningen van de werkgever niet voldoende waren? Op dat moment volgt er een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever jouw salaris 1 jaar langer aan jou zal doorbetalen. De arbeidsdeskundige adviseert de werkgever over hoe te voldoen aan de re-integratie inspanningen. Het is ook mogelijk dat de werkgever de adviezen van het UWV zo goed opvolgt dat verkorting van de loonsanctie aangevraagd kan worden. Is dit het geval dan vervalt de loonsanctie en wordt gekeken of er recht bestaat op een WIA uitkering.

Welke arbeidsdeskundigen zijn er bij het UWV?

Bij het UWV zijn er 2 verschillende arbeidsdeskundigen:

Je hebt een arbeidsdeskundige die de aanvraag WIA uitkering doet beoordelen. Daarnaast heb je een arbeidsdeskundige die je helpt bij het vinden van passend werk als je (gedeeltelijk) bent afgekeurd.

Welke vragen kan je verwachten van de arbeidsdeskundige?

Je kunt vragen verwachten zoals:

 • Wat voor werk heb je gedaan?
 • Welke werkzaamheden lukten je toen wel en welke niet?
 • Wat zijn de werkzaamheden die je wel nog kunt doen?
 • Kun je de werkzaamheden opnoemen die je nu niet meer kunt doen?
 • Weet je wat je kunt verwachten van je eigen herstel in de toekomst?
 • Bedenk voor het gesprek welke mogelijkheden je voor jezelf nog ziet maar ook wat je niet meer kunt.
 • Neem iemand mee naar het gesprek.

Hoe je je voorbereid op de WIA keuring bij de verzekeringsarts kun je lezen in de blogpost: WIA keuring: goed voorbereid naar het spreekuur.

Hoe berekent de arbeidsdeskundige de WIA uitkering?

Het re-integratieverslag die je bij de WIA aanvraag hebt toegevoegd en opgestuurd wordt door de arbeidsdeskundige gebruikt. Een arbeidsdeskundige voert ook de FML lijst die de verzekeringsarts heeft ingevuld, in in het computersysteem. In de FML lijst staan jouw beperkingen weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je moeite hebt met concentreren, lopen, staan of tillen. Het computersysteem (CBBS) bekijkt jouw opleidingsniveau, arbeidsverleden en beperkingen. Vervolgens gaat het CBBS systeem op zoek naar minimaal 3 functies die bij jou zouden passen. Vindt het computersysteem niet voldoende functies dan betekent dit dat je volledig afgekeurd bent. De FML lijst kun je hier downloaden.

Arbeidsdeskundige maakt berekening WIA keuring
Arbeidsdeskundige UWV aan de slag met de berekening

Berekening uurloon voor de WIA uitkering

Het computersysteem (CBBS) die de arbeidsdeskundige gebruikt, heeft een paar functies gevonden die je nog zou kunnen doen. Per functie wordt naar het bijbehorende uurloon bekeken. Deze zijn standaard per functie weergegeven. Dit uurloon van die functies wordt vergeleken met het uurloon dat je verdiende bij je laatste werkgever. Het verschil tussen het uurloon vanuit die fictieve functie in het computersysteem van de arbeidsdeskundige en het uurloon van je laatste werkgever is het % voor hoeveel je bent afgekeurd. De laatste functie bij de werkgever van waaruit je ziek bent geworden, heet bij het UWV de maatman.

Er bestaat een formule die het UWV gebruikt om het % dat je wel of niet bent afgekeurd te berekenen. Dat ziet er zo uit:

  maatman – functie UWVx 100% = percentage arbeidsongeschikt
                                   maatman

Wanneer heb ik recht op een WIA uitkering?

Als je volgens bovenstaande berekening meer dan 35% bent afgekeurd dan heb je recht op een WIA uitkering. Helaas is het dus zo dat wanneer je volgens de berekening minder dan 35% bent afgekeurd, je geen recht hebt op een WIA uitkering. Ben je volgens de arbeidsdeskundige wel meer dan 35% afgekeurd dan wordt beoordeeld of je voor een WGA of IVA uitkering in aanmerking komt.

Wat betekent het resultaat van het gesprek met de arbeidsdeskundige in mijn geval?

Het resultaat van de WIA keuring kan het volgende betekenen:

Volledig afgekeurd:

je bent tijdelijk volledig afgekeurd waardoor je een WGA uitkering ontvangt. Is de verwachting dat je ook in de toekomst niet zou kunnen werken dan ontvang je een IVA uitkering.

Gedeeltelijk afgekeurd:

je kunt voor een gedeelte werken en voor een gedeelte niet. Je hebt bepaalde beperkingen waardoor je niet volledig zou kunnen werken. Hierbij kun je dus wel werken maar zitten er grenzen aan hetgeen jij momenteel aankunt. Is dit het geval dan kan een werkgever gebruik maken van een no-riskpolis. Dit betekent dat wanneer een werkgever jou aanneemt, deze een Ziektewetuitkering voor jou ontvangt wanneer je ziek wordt. Daarnaast hoeft een werkgever dan minder premie te betalen voor jou. Ten slotte betaalt een werkgever ook minder premie als je uiteindelijk een WGA uitkering aanvraagt. Je hoeft deze no-risk polis niet van tevoren aan te vragen. Het UWV beoordeelt op het moment van ziekte of er recht bestaat op de no-risk polis. Als je dus gedeeltelijk bent afgekeurd kan het voordelig zijn voor werkgevers om je aan te nemen.

Het UWV heeft over de no-risk polis de volgende video gedeeld:

Niet afgekeurd: je bent door het UWV minder dan 35% afgekeurd. Dit kan de volgende redenen hebben:

 • Het UWV vindt niet dat je een beperking hebt waardoor je niet zou kunnen werken.
 • Volgens de berekening door UWV zou je je oude salaris weer kunnen verdienen waaroor je minder dan 35% wordt afgekeurd.

Contact met de arbeidsdeskundige

Je wordt zoals je weet eerst uitgenodigd voor een gesprek bij de arbeidsdeskundige. Dit gesprek vindt plaats nadat je bij de verzekeringsarts bent geweest voor de WIA keuring. Ben je (gedeeltelijk) afgekeurd dan wordt door een 2e arbeidsdeskundige die gespecialiseerd is in het begeleiden naar werk, contact met je opgenomen. Heb je daarna nog vragen aan de arbeidsdeskundige dan kun je het UWV hiervoor benaderen op tel.nr. 088-898 92 94. Deze belkosten zijn helaas niet gratis. De arbeidsdeskundige belt je dan terug om een afspraak te maken. Heb je een werkmap aangemaakt via werk.nl dan kun je een bericht sturen via deze werkmap aan de arbeidsdeskundige.

Rapportage arbeidsdeskundige

De rapportage van de arbeidsdeskundige met de berekening wordt naar jou opgestuurd. Is het UWV van mening dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Dan ontvang je van het UWV een brief met hierin de beslissing. Ook wanneer je niet afgekeurd bent ontvang je hierover een brief.

Op de site van het UWV kun je ook info over de arbeidsdeskundige vinden.

Testimonials

Interessant & informatief. Een makkelijk te lezen boek, goeie tips en overal een zeer informatief boek.  
Marcel
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->