Herkeuring WIA van UWV: hoe werkt het?

Herbeoordeling WIA aanvragen

Je krijgt een herkeuring van de WIA wanneer je een WIA uitkering ontvangt. De herkeuring wordt door de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gedaan. Zowel jijzelf als het UWV of je (ex) werkgever kan een herkeuring aanvragen. In mijn e-book ‘Hoe overleef ik het UWV-Op weg naar een succesvolle WIA keuring’ leer je hoe je goed voorbereid naar de WIA (her) keuring gaat met voor jou best haalbare resultaat.

Herkeuring WIA wanneer?

Is er sprake van een verslechtering of verbetering van jouw gezondheid tijdens jouw WIA uitkering? In dat geval moet je dit zelf aan het UWV doorgeven. Er geldt namelijk informatieplicht wat wil zeggen dat iedere wijziging in de gezondheid doorgegeven moet worden. Doe je dit niet of niet op tijd dan kan het UWV een maatregel of een boete opleggen. Is het UWV van mening dat op basis van jouw informatie een herkeuring aan de orde is dan ontvang je vanzelf een uitnodiging. Is er sprake van eigenrisicodragerschap vanuit je ex-werkgever? Dan betekent dit dat deze nog steeds tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk blijft voor het ziekteverzuim en re-integratieproces. De ex-werkgever neemt dan de rol van het UWV grotendeels over.

Herkeuring door UWV

Daarnaast kan het UWV zelf dus ook om een herkeuring vragen. Jouw huidige situatie wordt dan opnieuw bekeken en vergeleken met hoe het was. Er wordt door het UWV gekeken of in jouw huidige situatie toch weer mogelijkheden zijn om te gaan re-integreren of werken. Het volgen van een cursus of opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt zouden kunnen vergroten is ook een mogelijkheid. In mijn blog wia-keuring:goed voorbereid naar het spreekuur kun je lezen hoe een WIA keuring in zijn werk gaat en hoe je je goed kunt voorbereiden.

Herkeuring WIA: hoe werkt het?
Herkeuring WIA

Herkeuring WIA: hoe vaak?

Het UWV nodigt je normaal gesproken 2 keer per jaar uit voor de herkeuring en dus om te verschijnen op het spreekuur bij de verzekeringsarts. Soms kan het zijn dat dit contactmoment tot wel 4 keer per jaar is of juist minder. Dit is per persoon verschillend. Het is ook mogelijk dat het UWV een periode alleen telefonisch contact met je onderhoudt via een procesbegeleider of jobcoach. Zoals gezegd is dit per geval verschillend. Het speelt ook een rol of het UWV voldoende verzekeringsartsen in huis heeft om ervoor te zorgen dat iedere arbeidsongeschikte regelmatig wordt uitgenodigd voor de herkeuring. Hierdoor zijn er in het verleden regelmatig achterstanden geweest waardoor het kon voorkomen dat sommige arbeidsongeschikten al jaren niet meer waren opgeroepen voor de herkeuring.

Herkeuring WIA: wat wordt beoordeeld?

Zoals eerder vermeld wordt jouw gezondheid opnieuw onder de loep genomen tijdens de herkeuring. Het UWV bekijkt dan of er nieuwe mogelijkheden zijn om te werken. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige houden zich hiermee bezig. Er wordt een nieuwe berekening gemaakt met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspercentage (= voor hoeveel % ben je afgekeurd). Ben jij volledig arbeidsongeschikt en is er een verslechtering van je gezondheid of is de verwachting dat je niet meer zult herstellen? Dan kan gekeken worden tijdens de herkeuring of je in aanmerking zou kunnen komen voor een IVA-uitkering. Een IVA-uitkering krijg je wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent en de kans op herstel zeer laag is.

Herkeuring WIA en de beslissing van het UWV

Je krijgt een brief van het UWV binnen 8 weken nadat je de herkeuring hebt gehad. Let hierbij op de datum dat het UWV hanteert binnen welke termijn de nieuwe beslissing wordt gegeven. De nieuwe beslissing naar aanleiding van de herkeuring kan heel belangrijk zijn omdat jouw arbeidsongeschiktheidspercentage mogelijk gewijzigd wordt. Wanneer je arbeidsongeschiktheidspercentage gewijzigd wordt heeft dit invloed op de hoogte van je uitkering.

Herkeuring en in bezwaar gaan

Stel. je hebt de nieuwe beslissing ontvangen van het UWV en je bent het er niet mee eens. Je kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Een bezwaarschrift maak je wanneer de beslissing van het UWV te maken heeft met een medisch oordeel of dat je het niet eens bent met het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage. Heb je langer de tijd nodig dan 6 weken om dingen uit te zoeken of moet wachten op informatie van specialisten dan kun je ook een voorlopig bezwaarschrift indienen. Dit moet dan ook binnen 6 weken gebeuren. Je krijgt dan meer tijd om alle informatie die je nodig hebt te verzamelen en om een goed bezwaarschrift op te stellen. Meer informatie over het opstellen van een bezwaarschrift kun je vinden in mijn e-book: ‘ Hoe overleef ik het UWV-Op weg naar een succesvolle WIA keuring. Dreig je in financiĆ«le problemen te komen omdat je herkeuringsaanvraag is afgekeurd? Kijk dan of je recht hebt op woonkostentoeslag.

herkeuring wia uitgelegd
wia herkeuring

Herbeoordeling WIA binnen 5 jaar

Normaal gesproken wordt je de 1e 5 jaar van de WIA uitkering ieder jaar herbeoordeeld tijdens de herkeuring. Dit is het geval wanneer de kans nog aanwezig is dat de gezondheid zal verbeteren. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard tijdens de herkeuring dan ben je dus gedeeltelijk hersteld verklaard en wordt je geacht dat je gedeeltelijk kunt werken. Je krijgt dan de WGA uitkering van de WIA uitkering. Ben je volledig arbeidsongeschikt en is de verwachting dat je arbeidsongeschikt blijft dan blijf je de IVA- uitkering houden.

Herkeuring WIA en herleving uitkering

Ben jij binnen 5 jaar dat je een WIA uitkering hebt, opnieuw gaan werken en is de WIA uitkering binnen die 5 jaar beeindigd omdat je volledig hersteld gemeld was? Meldt jij je binnen die 5 jaar ziek met dezelfde klachten ziek als waarmee jij destijds je WIA hebt gekregen? Dan bestaat er opnieuw recht op je oude WIA-uitkering. Ofwel, je oude beeindigde WIA uitkering wordt dan weer voortgezet. Had je binnen die 5 jaar recht op een IVA uitkering dan geldt de termijn van 5 jaar niet. Voor zowel de IVA als de WIA uitkering geldt dat je met dezelfde oorzaak moet zijn ziek geworden als waarvoor je eerder recht had op de WIA uitkering.

Testimonials

‘Ik kon moeilijk stoppen met lezen omdat ik het heel interessant vond ondanks ik niet in de doelgroep zit. Je hebt veel zelfreflectie en ook humor. Ik vind het e-book goed in elkaar gezet, overzichtelijk en goed opgebouwd.’
Lynn
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->