UWV uitkering

Wat is een UWV uitkering van UWV?

Een UWV uitkering krijg je als je werkloos of ziek bent. Wij richten ons alleen op de WIA uitkering als je door ziekte arbeidsongeschikt wordt.

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wia aanvragen doe je als je door ziekte niet of minder kunt werken. Wanneer je ziek wordt krijg je de 1e 2 jaar van ziekte een ziektewet uitkering. Je vraagt een wia uitkering aan wanneer je bijna 2 jaar ziek bent. Hierdoor kun je 65% of minder verdienen met je oude salaris. Je bent dan 35% of meer arbeidsongeschikt. Na 2 jaar verandert de ziektewetuitkering in een wia uitkering.

Bij het UWV bepalen zowel de verzekeringsarts als de arbeidsdeskundige jouw situatie. Zij berekenen ook voor hoeveel % je afgekeurd gaat worden (arbeidsongeschiktheidspercentage).

Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid kan je een WIA uitkering krijgen. Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt dan heb je geen recht op een WIA uitkering.

Zou je in ander werk of functie 65% of meer van je oude salaris kunnen verdienen volgens UWV? In dat geval heb je geen recht op een WIA uitkering.

Zou je in ander werk minder dan 65% van je oude salaris kunnen verdienen volgens UWV? Dan wordt door UWV beoordeeld of je recht hebt op een WIA uitkering.

Waaruit bestaat een UWV uitkering?

De WIA wordt onderverdeeld in de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Er bestaat mogelijk recht op WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Er bestaat mogelijk recht op IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en de kans klein is dat je herstelt. 

Er zijn verschillende uitkeringen mogelijk zoals hierboven omschreven.

 • Je krijgt een WGA uitkering als je tussen de 35-80 procent arbeidsongeschikt bent.
 • Je krijgt een WGA uitkering als je tussen de 80-100 procent arbeidsongeschikt bent. Heeft het UWV de verwachting dat jouw situatie nog kan verbeteren of veranderen? Dan ben je tijdelijk niet in staat om te werken, maar is de verwachting dat dit niet permanent is. In dit geval krijg je ook een WGA-uitkering.
 • Je krijgt een IVA uitkering als je tussen de 80-100% arbeidsongeschikt bent. Is de verwachting dat dit in de toekomst niet meer gaat veranderen? Dan ontvang je een IVA-uitkering .
UWV uitkering: welke WIA uitkering krijg ik?
UWV uitkering: welke WIA uitkering krijg ik?

Wanneer wia uitkering?

Nadat je 88 weken ziek bent ontvang je een brief van UWV. In de brief staat dat je WIA kunt aanvragen. Let op dat je de wia aanvraag kunt doen tot uiterlijk in de 93e ziekteweek. Vraag de wia uitkering dus op tijd aan. Te laat indienen kan tot gevolg hebben dat je een tijd lang zonder inkomen komt te zitten. Dit komt omdat de werkgever na 2 jaar ziekte het salaris niet langer doorbetaald. Of als je geen werkgever meer hebt, stopt de ziektewet-uitkering na 2 jaar. 

Hoe jij je goed voorbereid op het spreekuur met de verzekeringsarts tijdens de WIA (her)keuring lees je hier.

Vervroegde wia uitkering van UWV aanvragen

In sommige gevallen heeft de bedrijfsarts of arbodienst het advies gegeven om een vervroegde wia aan te vragen. Dit is het geval als de verwachting is dat je nu en in de toekomst nooit meer zal kunnen werken. Je kunt de wia in dit geval vervroegd aanvragen. Dit heet ‘aanvragen met verkorte wachttijd’. Omdat je deze vervroegde wia maar 1 keer mag aanvragen is het belangrijk dat dit is geadviseerd door de bedrijfsarts of arbodienst.

Wanneer vervroegde wia van UWV aanvragen

Na minimaal 3 weken ziekte mag je deze vervroegde wia aanvragen. Vraag de vervroegde wia tenminste aan voordat je 1 jaar en 3 maanden ziek bent. Ofwel voordat je 68 weken ziek bent.

Eigenrisicodrager bij UWV uitkering

Vraag bij jouw (ex) werkgever na of deze eigenrisicodrager is voor de ziektewet. Eigenrisicodrager betekent dat de werkgever ervoor kiest om de ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers. De werkgever neemt dan de rol van UWV gedeeltelijk over. Het verzuim en re-integratie traject wordt dan verzorgd door de werkgever . De werkgever blijft verantwoordelijk voor (ex) werknemers.

Bij eigenrisicodragerschap van de werkgever kun je de bedrijfsarts om een Verklaring bedrijfsarts vragen.

Heb je geen werkgever meer? Laat je dan door de verzekeringsarts adviseren over de vervroegde aanvraag.

Wia uitkering hoogte

Hoe hoog je uitkering gaat zijn is afhankelijk van je laatst verdiende salaris op je 1e ziektedag. Dit is voor een WGA uitkering 70% van het maatmanloon. Bij een IVA uitkering is dit 75% van het maatmanloon. Het maatmanloon is het salaris dat je verdiende in de functie van waaruit je ziek bent geworden.

Daarnaast wordt ook gekeken naar het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het UWV hanteert verschillende arbeidsongeschiktheidspercentages. Je kunt dus gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn. Ten slotte is het voor de berekening van de wia uitkering van belang of je een WGA of IVA uitkering krijgt.

UWV uitkering: de WGA

Zoals eerder vermeld is de wga uitkering bedoeld voor mensen die gedeeltelijk kunnen werken. Of in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen. De hoogte van de wga uitkering is afhankelijk van welke uitkering je krijgt. Er zijn 3 verschillende uitkeringen die vallen onder de WGA uitkering:

 • Loongerelateerde uitkering
 • Loonaanvullingsuitkering
 • Vervolguitkering

In de brief van het UWV is te lezen welke van 3 uitkeringen je krijgt. Daarnaast is de hoogte van de uitkering afhankelijk of je wel of niet werkt. Je wordt weliswaar gekort op de uitkering als je werkt maar je totale inkomen wordt hoger. Werken tijdens de uitkering loont dus. Pas wel op als je toeslagen ontvangt van de Belastingdienst. Dan verandert het totaal inkomen en bestaat er mogelijk minder recht op toeslagen.

Wat is een loongerelateerde UWV uitkering?

Deze uitkering krijg je bij aanvang van de wga uitkering. Net zoals bij de WW uitkering is de duur van de loongerelateerde uitkering afhankelijk van hoeveel jaren je hebt gewerkt. De voorwaarde is dat je minstens 26 weken gewerkt hebt van de laatste 36 weken voordat je ziek werd. De loongerelateerde uitkering duurt minstens 3 maanden.

Berekening loongerelateerde UWV uitkering

Je maandelijkse wia uitkering per maand wordt als volgt berekend: uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

Wat is sv-loon bij berekening WIA uitkering?

Het SV-loon is het gedeelte van je salaris waarover de premies betaald worden. Je sv-loon wordt gebruikt om de hoogte van de uitkering uit te rekenen. Meestal staat het SV-loon vermeld op je salarisstrook. Is dit niet het geval dan ga je uit van je bruto maandsalaris, vakantietoeslag, ploegentoeslag en einde jaarsuitkering of 13e maand.

Wanneer je niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van de WIA-maanduitkering. Vanaf de derde maand is de loongerelateerde uitkering 70% van jouw WIA-maanduitkering.

Berekening sv-loon voor hoogte WIA uitkering

Je vermenigvuldigt je bruto maandsalaris x12 maanden. De vakantietoeslag (VT) en eindejaarsuitkering of 13e maand worden 1 keer per jaar uitbetaald. Kijk op je salarisstroken na hoeveel ploegentoeslag (ORT) je hebt gehad. Tel alles bij elkaar op en deel door 261 dagen. Als laatste vermenigvuldig je het bedrag met 21,75. Dit is je maandelijkse wia uitkering.

Voorbeeld: je brutomaandsalaris is: 1600 x12maanden=19200.

Je vakantietoeslag per jaar is: 1536.

19200+1536=20736 sv-loon

20736:261=79,44 uitkering per dag

79.44×21,75=1727,82 wia uitkering per maand.

Sv-loon is meestal iets minder dan het bruto-loon.

Berekening loongerelateerde UWV uitkering
Berekening loongerelateerde UWV uitkering

Wanneer je wel werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste twee maanden 75% van de WIA-maanduitkering, min 75 procent van het bedrag wat je nu verdient. Vanaf de derde maand is de uitkering 70 procent van het WIA-maandloon min 70% van jouw inkomsten.

Er zit een maximumbedrag aan uitkering dat je kunt ontvangen. Dit bedrag wordt wettelijk bepaald en twee keer per jaar vastgesteld. Als je voorheen miljonair was krijg je dus tijdens een wia uitkering nooit hetzelfde bedrag aan uitkering toegekend. Dit zal altijd lager zijn.

UWV uitkering: loongerelateerde uitkering (LGU) en werken

Ga je werken naast je loongerelateerde uitkering dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp LGU kijken wat het effect is van werken.

Wanneer de loongerelateerde uitkering afloopt zijn er 2 mogelijkheden:

Loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Wat is een loonaanvullingsuitkering van UWV?

Bij de loonaanvullingsuitkering (LAU) wordt enerzijds gekeken naar wat je verdient en anderzijds naar wat je volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. Een loonaanvullingsuitkering (LAU) ontvang je als je werkt en meer dan 50 procent van de restverdiencapaciteit benut. Hierbij kun je een LAU krijgen bij 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid. Ten slotte kun je een LAU krijgen bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid. 80% tot 100% betekent dat je volledig bent afgekeurd.

LAU bij 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid

Wat is een restverdiencapaciteit?

De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat je dit nog kunt verdienen.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Tussen de 50% en 100% met werken verdienen van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Jouw uitkering is 70% van je WIA-maanduitkering min 70% van het bedrag dat je zou kunnen verdienen volgens het UWV.
 2. 100% of meer verdienen dan wat je volgens het de arbeidsdeskundige kunt verdienen. In dat geval wordt de uitkering 70% van de wia maanduitkering min 70% van je daadwerkelijke verdiensten.

LAU bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid

Is de verwachting dat je tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) bent? UWV geeft je dan een WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Het verschil met de LAU waarbij je 35% tot 80% bent afgekeurd, is dat je niet hoeft te werken naast de uitkering. Kortom, zonder inkomen krijg je toch een LAU.

Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage na een herbeoordeling bij het UWV? Is het arbeidongeschiktheidspercentage nu tussen 35 en 80% geworden? Dan is er wel sprake van een inkomenseis (meer dan 50% van de restverdiencapaciteit verdienen) om een LAU te ontvangen.

Als je niet voldoet aan de inkomenseis dan val je terug naar de vervolguitkering (VVU). Deze uitkering valt een stuk lager uit. Je ontvangt een vervolguitkering als je geen of een lager inkomen uit werk kunt krijgen naast je LAU die minder dan 80% tot 100% is. Wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35%? Dan heb je geen recht op de WIA uitkering.

Berekening loonaanvullingsuitkering van UWV

Zoals bij de loongerelateerde uitkering is de wia maanduitkering op dezelfde manier berekend. Het uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

UWV uitkering: loonaanvullingsuitkering (LAU) en werken

Ga je werken naast je loonaanvullingsuitkering (LAU) dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp LAU kijken wat het effect is van werken.

In de blogpost WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Wat is een vervolguitkering van UWV?

De vervolguitkering is een percentage van het wettelijk minimum loon, waarbij ook het arbeidsongeschiktheidspercentage meeweegt. Meestal krijg je eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna heb je of recht op een loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Er wordt in de brief van het UWV vermeld op welke uitkering je recht hebt.

Krijg je een vervolguitkering dan gaat je wia maanduitkering sterk omlaag t.ov. de loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering. Dit komt omdat UWV niet meer uitgaat van je laatst verdiende salaris maar van het minimumloon. Hierdoor is het belangrijk om te kijken of je misschien wel weer recht hebt op toeslagen.

Berekening vervolguitkering van UWV

De hoogte van de vervolguitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid Dit wordt berekend aan de hand van arbeidsongeschiktheidspercentages. De arbeidsdeskundige heeft het percentage van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. In welke arbeidsongeschiktheidsklasse je valt is te zien in de brief van UWV. Verdiende je van tevoren minder dan het sociaal minimum dan wordt de uitkering wel berekend op basis van je oude salaris.

De arbeidspercentages zien er als volgt uit:

 • 35 tot 45 procent arbeidsongeschikt: 28 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 45 tot procent arbeidsongeschikt: 35 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 55 tot procent arbeidsongeschikt: 42 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 65 tot 80 procentarbeidsongeschikt: 50,75 procent van het wettelijk sociaal minimum

UWV uitkering: vervolguitkering en werken

Ga je werken naast je vervolguitkering (VVU) dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp VVU kijken wat het effect is van werken.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Uitkering UWV onder sociaal minimum

Het kan zijn dat je qua maanduitkering onder het sociaal minimum komt. Vraag dan bij het UWV een toeslag aan. Met deze toeslag wordt de uitkering aangevuld.

Wat is een IVA uitkering van UWV?

Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig afgekeurd zijn. Het UWV gaat er vanuit dat je in de toekomst arbeidsongeschikt blijft. De IVA uitkering bedraagt minstens 75% van de WIA-maanduitkering. Met een IVA-uitkering heb je niet te maken met de arbeidsongeschiktheidsklassen. Je krijgt dus altijd minstens 75% van de WIA-maanduitkering. Dit percentage wisselt nooit en biedt financiële zekerheid.

Soms kan deze uitkering hoger uitvallen: tot maximaal 100 procent van de WIA-maanduitkering. Je krijgt de uitkering tot aan je AOW-leeftijd as er niks verandert aan je gezondheid. Heel soms vraagt het UWV een herbeoordeling aan maar dit komt zelden voor.

Berekening IVA uitkering van UWV

De berekening van de IVA uitkering wordt op dezelfde manier berekend zoals bij de loongerelateerde uitkering. Het uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

UWV uitkering: IVA en werken

Ga je werken naast je IVA uitkering dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de Rekenhulp IVA kijken wat het effect is van werken. Echter, vrijwilligerswerk heeft geen invloed op de IVA uitkering.

Soms kan een IVA-uitkering al aangevraagd worden tijdens de ziektewetperiode. Dit zijn de 1e 2 jaren dat je ziek bent voordat je een wia aanvraagt. Je bent dan nog in dienst bij de werkgever. Helaas is dit een slecht teken. Dit betekent dat al vroeg bekend is dat je voor altijd volledig arbeidsongeschikt bent.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Duur WIA uitkering

Als je een WGA uitkering ontvangt zit er een maximale duur aan vast.

De IVA uitkering ontvang je tot aan je AOW leeftijd. Met een WGA uitkering wordt je regelmatig beoordeeld of je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Daarnaast wordt regelmatig opnieuw bekeken wat de restverdiencapaciteit is. De duur van de loongerelateerde uitkering staat in de beslissingsbrief van het UWV.

Ga je werken tijdens of na de loongerelateerde uitkering? Verdien je hiermee meer dan 65% van je oude salaris? Dan krijg je vanaf dan tot maximaal 1 jaar nog een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. Dit kan ook minder dan een jaar zijn. Soms krijg je na de loongerelateerde uitkering geen uitkering meer.

UWV benefit: learn all about social security WIA benefits

What is a WIA benefit from UWV?

You will receive a UWV benefit if you are unemployed or will. We only focus on the WIA benefit if you become not able to work for work due to sickness.

WIA stands for: Work and Income according to Capacity for Work Act. You can apply for the WIA if you are unable to work or can work less due to sickness. If you become will, you receive a sickness benefit for the first 2 years of sickness and is normally paid by your employer. You apply for WIA benefit when you have been sick for almost 2 years. You are then 35% or more not able to work for work. After 2 years, the sickness benefit changes into a WIA benefit.

At the UWV, both the insurance doctor and the labor expert determine your situation. They also calculate for what % you are not able to work (incapacity for work %).

You can receive a WIA benefit if you are 35% or more not able to work. If you are less than 35% not able to work, you do not receive a WIA benefit.

Could you earn 65% or more of your old salary in another work or position according to UWV (insurance doctor? In that case you do not receive a WIA benefit.

Could you earn less than 65% of your old salary in other work according to UWV (insurance doctor)? Then the UWV decides whether you receive a WIA benefit or not.

What does a WIA benefit mean?

The WIA is subdivided into the WGA benefit and the IVA benefit.

 • WGA stands for: Return to Work for Partially Disabled People. You may receive a WGA if you have been sick for 2 years or more and can work (in the future).
 • IVA stands for: Income Provision for Completely Disabled Persons. You may receive an IVA if you are unable or hardly able to work and there is little chance that you will recover in future.

Various payments are possible as described above.

 • You will receive WGA benefit if you are between 35-80 % not able to work.
 • You will receive WGA benefit if you are between 80-100 % not able to work. Does the UWV expect that your situation can improve or change? Then you are temporarily unable to work, but it is not expected to be permanent. In this case, you will also receive a WGA benefit.
 • You will receive IVA benefits if you are between 80-100% not able to work permanently. Is this not expected to change in the future? Then you will receive an IVA benefit.
uwv benefit
uwv benefit

When WIA benefit?

After you have been sick for 88 weeks, you will receive a letter from the UWV. The letter states that you can apply for WIA. Please note that you can submit the WIA application until the 93rd week of sickness at the latest. So, apply for the WIA benefit on time. Submitting too late can result in you being without income for a while. This is because the employer no longer pays the salary after 2 years of sickness. Or if you no longer have an employer, the sickness benefit will stop after 2 years.

Apply for early WIA benefit from UWV

In some cases the company doctor has advised applying for an early WIA. This is the case if it is expected that you will never be able to work again now and in the future. In this case, you can apply for the WIA early. This is called “applications with reduced waiting time”. Because you can only apply for this early WIA once, it is important that this is advised by the company doctor.

When to apply for early WIA from UWV

After at least 3 weeks of sickness, you can apply for this early WIA. Apply for the early WIA at least before you have been sick for 1 year and 3 months. Either before you are sick for 68 weeks.

Self-insurer with UWV benefit

Check with your (ex) employer whether this is a “eigenrisicodrager’ (self-insurer) for the sickness benefit. ‘Eigenrisicodrager’ (self-insurer) means that the employer chooses to pay the sickness benefit to employees himself. The employer then partially takes over the role of UWV. The process regarding sickness and reintegration process is then provided by the employer. The employer remains responsible for current and former employees.
In the case of self-insurer status by the employer, you can ask the company doctor for a statement of company doctor.
Do you no longer have an employer? Then let the insurance doctor advise you about the early application.

WIA benefit amount

The amount of your benefit will depend on your last salary earned on your 1st day of sickness. For a WGA benefit, this is 70% of your salary at your last employer. With an IVA benefit this is 75% of your salary. It is the salary you earned in the position from which you became sick.
In addition, the disability % is also considered (=for how much you are not able to work). The UWV uses different disability %s. You can therefore be partially or completely not able to work. Finally, for the calculation of the WIA benefit, it is important whether you receive a WGA or IVA benefit.

WGA benefit

As mentioned earlier, the WGA benefit is intended for people who can work partially. Or be able to return to work in the future. The amount of the WGA benefit depends on which benefit you receive. There are 3 different benefits that fall under the WGA benefit:

 • Loongerelateerde uitkering (salary-related benefit)
 • Loonaanvullingsuitkering (you work besides the benefit)
 • Vervolguitkering (follow-up benefit: you earn less than 50% besides your benefit)

In the letter from the UWV you can read which of 3 benefits you will receive. In addition, the amount of the benefit depends on whether or not you work. It is true that you will be reduced in benefits if you work, but your total income will increase. So, working while on benefits pays off. Be careful if you receive benefits from the tax authorities. Then the total income will change and you may lose some of the tax benefits.

What is a ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit) from UWV?

You will receive this benefit at the start of the WGA benefit. As with unemployment benefits (WW-uitkering), the duration of the salary-related benefit depends on how many years you have worked. The condition is that you have worked at least 26 weeks of the last 36 weeks before you became sick. The salary-related benefit lasts at least 3 months.

Calculation of ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit) from UWV

Your monthly WIA benefit per month is calculated as follows: UWV looks at the average (sv-loon) salary in the year before your 1st day of sickness. The social security salary (sv-loon) of 12 months before the 1st day of sickness is added together and divided by 261 days. After that, the amount is multiplied by 21.75 days. The amount that comes out is your WIA monthly benefit.

What is social security salary (sv-loon) when calculating WIA benefit?

The SV salary (sv-loon) is the part of your salary on which the employer paid the premium. Your social security salary is used to calculate the amount of the benefit. Usually the SV salary is stated on your paycheck. If this is not the case, they will use your gross monthly salary (bruto), holiday allowance, shift allowance and end-of-year bonus or 13th month.
If you are not working, the salary-related benefit is 75% of the WIA monthly benefit for the first 2 months. From the third month, the salary-related benefit is 70% of your WIA monthly benefit.

Calculation of WIA benefit

Calculation of social security salary (sv-loon) for the amount of WIA benefit

You multiply your monthly (sv-loon) salary x12 months. The holiday allowance (VT) and year-end bonus or 13th month are paid once a year. Check your paycheck to see how much shift work allowance (ORT) you have received. Add everything together and divide by 261 days. Finally, multiply the amount by 21.75. This is your monthly WIA benefit.

Example: your monthly salary is: 1600 x12 months = 19200.
Your holiday allowance per year is: 1536.
19200 + 1536 = 20 736 social security salary
20736: 261 = 79.44 payout per day
79.44 × 21.75 = 1727.82 WIA benefit per month.
Sv salary are usually slightly less than the gross salary (bruto).

Calculation of ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related) UWV benefit

If you do work, the salary-related benefit for the first two months is 75% of the WIA monthly benefit, minus 75 % of the amount you now earn. From the third month onwards, the benefit is 70 % of the WIA monthly salary minus 70% of your income.
There is a maximum amount of benefits that you can receive. This amount is determined by law and is determined twice a year. If you were a millionaire before, you will never be awarded the same amount in benefit during a WIA benefit. This will always be lower.

WIA benefit and work

If you start working in addition to your ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit), this will affect your benefit. You can use the LGU calculation tool to see what the effect of working is.
When the salary-related benefit ends, there are 2 options:
loonaanvullingsuitkering benefit or vervolguitkering (follow-up) benefit.

What is a ‘loonaanvullingsuitkering’ (LAU) (salary supplementation benefit) from UWV?

The salary supplement benefit (LAU) looks at what you earn on the one hand and what you can earn according to the UWV labor expert on the other. You receive a salary supplement benefit (LAU) if you work and use more than 50 % of your earning capacity. You can get an LAU with 35% to 80% incapacity (=not able to work) for work. Finally, you can get an LAU with 80% to 100% disability. 80% to 100% means that you are not able to work at all and get the full benefit.

Loonaanvullingsuitkering (LAU) (salary supplementation benefit) at 35% to 80% incapacity for work (not able to work)

What means earning capacity?

The earning capacity is the amount that the labor expert (arbeidsdeskundige) of the UWV has calculated that you can still earn.

There are two options:
1. Earning between 50% and 100% by working of what you can earn according to the labor expert. Your benefit is 70% of your WIA monthly benefit minus 70% of the amount you could earn according to the UWV.
2. Earn 100% or more than what you can earn according to the labor expert. In that case, the benefit will be 70% of the WIA monthly benefit minus 70% of your actual earnings.

Loonaanvullingsuitkering (LAU) (salary supplementation benefit) with 80% to 100% disability

Is it expected that you are temporarily fully not able to work for work (80-100%)? UWV will then give you a WGA benefit for partially disabled people.
The difference with the LAU where you are 35% to 80% not able to work is that you do not have to work in addition to the benefit. In short, without income you still get an LAU.
Will the disability % change after a consultation or medical examination at the UWV? Has the disability % now become between 35 and 80%? Then there is an income requirement (earning more than 50% of the earning capacity) to receive an LAU.
If you do not meet the income requirement requested by UWV, you will fall back to the ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit) (VVU). This benefit is a lot lower. You will receive a ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit) if you can receive no or a lower income from work (less than 50%) in addition to your LAU that is less than 80% to 100%. Will the incapacity (=not able to work) for work % be lower than 35%? Then you do not receive the WIA benefit.

Calculation of ‘loonaanvullingsuitkering’ (salary supplementation) benefit from UWV

As with the ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit), the WIA monthly benefit is calculated in the same way. The UWV looks at the average (sv-loon) salary’ in the year before your 1st day of sickness. The social security salary of 12 months before the 1st day of sickness is added together and divided by 261 days. After that, the amount is multiplied by 21.75 days. The amount that comes out is your WIA monthly benefit.

WIA benefit and work

If you start working in addition to your ‘loonaanvullingsuitkering’ ( salary supplementation benefit), this will affect your benefit. You can use the LAU calculation tool to see what the effect of working is.

What is a ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit) from UWV?

The ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit) is a % of the minimum salary in the Netherlands (Dutch law), in which the disability % (how much you are not able to work) is also taken into account. Usually you first receive a ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit). After that, you may receive either a ‘loonaanvullingsuitkering’ (salary supplement benefit) or the ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit). The letter from the UWV states which benefits you are going to receive.
If you receive a ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit), your monthly benefit will drop sharply compared to the ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related) or ‘loonaanvullingsuitkering’ (salary supplement benefit). This is because the UWV is no longer based on your last-earned salary but on the minimum salary that is the same for anyone in the Netherlands. This makes it important to check whether you may receive other benefits again.

Calculation of ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit) from UWV

The amount of the ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit) depends on the degree of incapacity for work (how much you can’t work). This is calculated on the basis of for which % you are not able to work. The labor expert has determined the % of incapacity for work. The % you fall into can be seen in the letter from the UWV. If you earned less than the minimum salary in advance, the benefit will be calculated on the basis of your old salary.

The % are as follows:

 • 35 to 45 % not able to work: 28 % of the minimum salary
 • 45 to 55% not able to work: 35 % of the minimum salary
 • 55 to % not able to work: 42 % of the minimum salary
 • 65 to 80 % not able to work: 50.75 % of the minimum salary

WIA benefit and work

If you start working in addition to your ‘vervolguitkering’ (follow-up benefit), this will affect your benefit. You can use the VVU calculation tool to see what the effect of working is.

UWV benefit below minimum salary

It may be that in terms of monthly benefit you come below the minimum salary and are not able to pay all your expenses. Then apply for an allowance at the UWV. Maybe you may receive an extra amount in addition to your monthly benefit.

What is an IVA benefit from UWV?

An IVA benefit is for people who are completely and permanently not able to work. The UWV assumes that you will remain not able to work for work in the future. The IVA benefit amounts to at least 75% of the WIA monthly benefit. With an IVA benefit you do not have to deal with the % classes we covered before. You will therefore always receive at least 75% of the WIA monthly benefit. This % never changes and offers financial security.
Sometimes this benefit can be higher: up to a maximum of 100 % of the WIA monthly benefit. You will receive the benefit up to your state pension age if nothing changes to your health. Sometimes the UWV requests a new examination of your health condition, but this rarely happens.

Calculation of IVA benefit from UWV

The calculation of the IVA benefit is calculated in the same way as for the salary-related benefit. The UWV looks at the average (sv-loon) salary in the year before your 1st day of sickness. The social security salary of 12 months before the 1st day of sickness is added together and divided by 261 days. After that, the amount is multiplied by 21.75 days. The amount that comes out is your WIA monthly benefit.

WIA benefit and work

If you start working in addition to your IVA benefit, this will affect your benefit. You can use the IVA Calculation Tool to see what the effect of working is. However, volunteering does not affect the IVA benefit.
Sometimes an IVA benefit can already be applied for during the sickness benefit period. These are the 1st 2 years that you are sick before you apply for a WIA. You are then still employed by the employer. Unfortunately, this is a bad sign. This means that it is known early on that you will be completely not able to work forever.

Duration of WIA benefit

If you receive a WGA benefit, there is a maximum duration.
You will receive the IVA benefit up to your state pension age. With a WGA benefit you need to go to the insurance doctor from the UWV once a year normally to determine whether you are still not able to work. In addition, the earning capacity is regularly reviewed. The duration of the ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit) is stated in the decision letter from the UWV.


Are you going to work during or after the ‘loongerelateerde uitkering’ (salary-related benefit)? Do you earn more than 65% of your old salary with this? Then you will receive a ‘loonaanvullingsuitkering ‘(salary supplementation benefit) or vervolguitkering (follow-up benefit) from then on up to a maximum of 1 year. This can also be less than a year. Sometimes you will no longer receive any benefit after the ‘loongerelateerde uitkering’ salary-related benefit.

Testimonials

Interessant & informatief. Een makkelijk te lezen boek, goeie tips en overal een zeer informatief boek.  
Marcel
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->