Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten 2023

Wat is de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten?

Deze tegemoetkoming Arbeidsongeschikten is een bedrag dat ieder jaar door het UWV wordt overgemaakt aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Je ontvangt dit bedrag in september en is ter compensatie voor de extra jaarlijkse ziektekosten die je hebt gemaakt door je ziekte of beperking.

Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?

Je krijgt de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten wanneer je op 1 juli van dat jaar recht hebt op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Hierbij stelt het UWV dat je aan 1 van onderstaande voorwaarden moet voldoen:

1 Je hebt een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of hoger.

2 Recht op krijgen van ondersteuning bij vinden of behouden van werk.

AOW leeftijd en de tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Houd er rekening mee dat de tegemoetkoming stopt wanneer je de AOW leeftijd bereikt. Op dat moment stopt iedere uitkering van het UWV. Ga je voor 1 juli in het betreffende jaar je AOW leeftijd bereiken? Dan heb je helaas geen recht op de tegemoetkoming omdat het UWV ieder jaar op 1 juli vaststelt of je recht hebt op de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten

Hoe hoog is de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten?

Het bedrag van 2023 wordt in juli 2023 bekendgemaakt.

Het bedrag van 2022 is € 183,61 netto.

Het bedrag van 2021 werd in juli bekendgemaakt. In 2020 was het bedrag € 182,69 netto. Het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) stelt ieder jaar het jaarlijkse bedrag vast. Je ontvangt in september de tegemoetkoming van het UWV op de rekening.

Hoe kom ik in aanmerking om de tegemoetkoming te krijgen?

Wanneer je recht hebt op de tegemoetkoming dan wordt deze automatisch op je bankrekening gestort. Het bedrag wordt gelijktijdig met je maandelijkse uitkering in september (einde van de maand) overgemaakt. Je vindt het bedrag van de tegemoetkoming terug op je betaalspecificatie die je kunt terugvinden op de website van het UWV.

Wat moet ik doen als de uitkering via de werkgever verloopt?

De tegemoetkoming krijg je rechtstreeks op je eigen bankrekening uitbetaald ook al ontvang je je uitkering via je werkgever.

Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten en schulden

Wat te doen wanneer je schulden hebt?

1 Je hebt schulden maar zit niet in een schuldhulpverleningstraject? De schuldeiser of beslaglegger mag dan niet aan de tegemoetkoming komen omdat het bedrag onder de ‘beslagvrije voet’ valt. Dit betekent dat de schuldeiser het bedrag niet mag krijgen en je het bedrag zelf mag houden.

2 Heb je schulden en zit je in een schuldhulpverleningstraject van de gemeente (minnelijk traject)? Ook in deze situatie mag de schuldhulpverlener de tegemoetkoming niet inhouden tenzij je daar zelf afspraken over hebt gemaakt dat je daar toestemming voor geeft. De tegemoetkoming valt onder het Vrij te Laten Bedrag (VTLB).

3 Er zijn schulden waarvoor je in een schuldhulpverleningstraject zit volgens de Wet schuldhulpverlening natuurlijke personen (WSNP, wettelijk traject). In dit geval betaalt het UWV de uitkering aan deze schuldhulpverlening en wordt de tegemoetkoming ook overgemaakt naar de schuldhulpverlener. Je krijgt de tegemoetkoming dus niet zelf.

Testimonials

Zeer informatief, leuke afbeeldingen. Goede tips en zeer herkenbaar. Een aanrader voor als je niet weet wat je te wachten staat bij de UWV.
Marco Vroomen
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->