WIA keuring: goed voorbereid naar het spreekuur

Uitnodigingsbrief van UWV voor WIA uitkering

Je krijgt een brief van het UWV met een uitnodiging voor de WIA keuring. Deze brief krijg je als je binnen 2 jaar ziekte en re-integratieinspanningen nog niet aan het werk kunt. Je mag dan een WIA uitkering aanvragen. Je vraagt een WIA uitkering aan als je nu minder verdient dan op jouw 1e ziektedag. De WIA uitkering kun je aanvragen vanaf de 88e ziekteweek to uiterlijk de 93e ziekteweek.

In het e-book ‘Hoe overleef ik het UWV? Op weg naar een succesvolle WIA keuring’ krijg je boordevol praktische tips hoe je goed voorbereid naar de WIA (her)keuring gaat met meest haalbare (financiĆ«le)resultaat.

WIA keuring
Hoe overleef ik het UWV? Op weg naar een succesvolle WIA keuring

WIA uitkering aanvragen

In de brief van het UWV staat uitgelegd hoe je de wia uitkering kunt aanvragen. Het UWV heeft documenten nodig om tot een beoordeling te komen. Je dient deze zelf te verzamelen en naar het UWV op te sturen. In de blogpost Wia aanvragen staat uitgelegd hoe je de wia uitkering doet aanvragen.

Uitnodigingsbrief van UWV voor WIA keuring

Je krijgt na je online ingediende WIA aanvraag een nieuwe brief van het UWV. Je wordt uitgenodigd door het UWV voor een gesprek met de verzekeringsarts. Tijdens deze WIA keuring wordt gekeken of je nog zou kunnen werken. Ook kijkt UWV wat je met dit werk zou kunnen verdienen en of je in aanmerking komt voor een uitkering. Na het gesprek bij de verzekeringsarts volgt meestal een gesprek bij de arbeidsdeskundige.

Waarom is het gesprek bij verzekeringsarts van UWV belangrijk?

Zowel de uitslag van de verzekeringsarts als die van de arbeidsdeskundige zijn heel belangrijk. Aan de hand van de gesprekken bepaalt UWV of je wel of niet een WIA uitkering krijgt. Dit betekent dus wel of geen maandelijkse uitkering krijgen de komende tijd. Het UWV kijkt naar wat je met jouw beperkingen en mogelijkheden toch nog kan verdienen. Dit wordt vergeleken met je salaris voordat je ziek werkt. Hoeveel uitkering je krijgt hangt af van het verschil in inkomen tussen wat je voorheen verdiende met je baan en wat je nou zou kunnen verdienen. Betekent dit een verschil minder dan 35% dan heb je geen recht op een uitkering.

Het belang van een WIA keuring
Het belang van een WIA keuring: WIA keuring belangrijk voor (tijdelijke) financiele zekerheid

Wat gebeurt er tijdens zo’n gesprek voor de WIA keuring?

De verzekeringsarts vraagt naar je lichamelijke en/of psychische klachten. Jouw medische situatie wordt door de verzekeringsarts beoordeeld. Aan de hand van je ingestuurde documenten bij de WIA aanvraag kan de verzekeringsarts zich alvast een beeld vormen. Hoe ziet jouw situatie er nu eruit? De arts vraagt ook naar je activiteiten in het dagelijks leven. Naast het gesprek kan de arts een kort lichamelijk onderzoek uitvoeren.

In onderstaande video van het UWV is kort uitgelegd hoe het spreekuur bij de verzekeringsarts in zijn werk gaat.

Doel van het gesprek tijdens de WIA keuring

Het doel van het gesprek is niet om een diagnose te bepalen of te adviseren over je behandeltraject. Dit heeft jouw huisarts of specialist ten slotte al gedaan. De verzekeringsarts bepaalt of je naast je klachten en beperkingen toch nog (gedeeltelijk) kan werken. Daarnaast wordt gekeken of je beperkingen van tijdelijke of blijvende aard zijn.

Waarop wordt je beoordeeld voor de WIA keuring?

Het UWV kijkt of er mogelijkheden zijn voor jou om te werken. Er wordt bekeken of en in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Ook wordt bekeken hoeveel je met het werk zou kunnen verdienen. Het werk dat je voorheen deed telt hierbij niet mee. Had je voorheen bijvoorbeeld werk als verpleegkundige dan zou je met je beperkingen wel nog productiewerk kunnen doen. Wil je meer weten over welke verschillende uitkeringen er zijn en hoe deze berekend worden, lees dan mijn blog UWV uitkering.

Dagbesteding voorbereiden voor WIA keuring

De verzekeringsarts kijkt voor de beoordeling naar je dagbesteding aan de hand van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Vragen waar je je op kunt voorbereiden zijn:

  • Hoe ziet jouw dag eruit?
  • Wat doe je allemaal op een dag?

Je kunt je voor het gesprek alvast voorbereiden door op papier te zetten wat je precies op een dag doet. Bijvoorbeeld:

  • hoe laat je opstaat
  • wanneer en hoe laat ga je eten
  • of je tussendoor moet rusten
  • tegen welke beperkingen loop je aan gedurende de dag?

Het gaat hierbij om een gemiddelde dag gedurende de week. Als je dit lastig vindt kun je je dagindeling zelf een week bijhouden. Op die manier krijg je een algemener beeld. Je gaat dan niet alleen uit van een dag dat je over je grenzen bent gegaan maar ook wanneer je overbelast bent. Ga naar DOWNLOADS om de FML lijst te downloaden.

WIA keuring en de FML lijst
WIA keuring en de FML lijst

Wat neem je mee naar het gesprek tijdens de WIA keuring?

Documenten en medicijnen

  • Neem een geldig paspoort of ID kaart mee. Zonder een geldig paspoort of ID kaart gaat de afspraak niet door en moet een nieuwe afspraak gepland worden.
  • Neem alle medische documenten mee die je tijdens je ziekteproces hebt gekregen van je huisarts of specialist. Mocht je die niet hebben dan neem contact op met je arts of specialist om die alsnog te krijgen. Zit je in een situatie dat dit niet gaat lukken kun je vragen of de verzekeringsarts contact wil opnemen met je eigen arts of specialist. Neem ook je medicijnen en het overzicht van de medicatie die je slikt mee. Dit overzicht kun je bij de apotheek opvragen.
  • Neem je documenten mee die je hebt opgestuurd bij je WIA aanvraag (kopie). Dit zijn je re-integratieverslag van de werkgever en de probleemanalyse en actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst.
  • Neem een overzicht mee van alle behandelingen die je ondergaat. Geef ook de contactgegevens door van de behandelaars.

Zorg ervoor dat je weet welke gegevens er zijn verstuurd naar het UWV bij de WIA aanvraag. Controleer of de verzekeringsarts alle gegevens heeft. Als je medisch dossier niet compleet is kan de verzekeringsarts niet tot een goede beoordeling komen. Neem een ontbrekend document mee naar het spreekuur en vraag of die toegevoegd kan worden aan je dossier.

WIA keuring en medicijnen
Neem je medicijnen en medicijnoverzicht mee tijdens de WIA keuring

Iemand meenemen tijdens gesprek

Neem iemand mee tijdens het gesprek. Dit kan je partner, begeleider,een familielid, vriend of vriendin zijn. Op die manier kan deze persoon jou helpen onthouden wat de verzekeringsarts heeft gezegd. En als je iemand meeneemt kan deze jou ondersteunen tijdens het gesprek. Ten slotte is het ook fijn om het gesprek achteraf na te kunnen bespreken.

Krijg je meteen de uitslag van de WIA keuring te horen?

De verzekeringsarts kan vaak na het gesprek aangeven of je wel of niet (gedeeltelijk) wordt afgekeurd. Het kan zijn dat de verzekeringsarts aanvullende informatie nodig heeft om in te schatten of je wel of niet kunt werken. Die informatie vraag jezelf op of de verzekeringsarts vraagt dit op met jouw toestemming bij je huisarts of specialist.

Hoe gaat het verder na de WIA keuring?

Je wordt na het gesprek geinformeerd over hoe het verder gaat. Na het gesprek maakt de verzekeringsarts een rapport van het gesprek. Deze wordt toegevoegd aan je persoonlijk dossier. Je hebt recht om dit verslag in te zien. Het rapport wordt gemaakt met behulp van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Hierin staat wat je mogelijk nog wel aan werk zou kunnen doen. Je krijgt normaal gesproken ieder jaar een herkeuring bij het UWV. In de blogpost Herkeuring WIA vind je meer info over de herkeuring. Wil je goed voorbereid naar de volgende (her) keuring lees dan alle tips in het e-book ‘Hoe overleef ik het UWV? Op weg naar een succesvolle WIA keuring.

Het kan zijn dat de verzekeringsarts verwacht dat je in de toekomst helemaal niet meer kan werken. In dat geval kom je in aanmerking voor een IVA uitkering. Is dit het geval dan hoef je niet op gesprek bij de arbeidsdeskundige.

Is het de verwachting dat je in de toekomst wel kunt werken? Dan wordt je uitgenodigd op het spreekuur bij de arbeidsdeskundige. Mocht het UWV zowel een afspraak bij de verzekeringsarts als arbeidsdeskundige hebben gepland op dezelfde dag vraag dan om 2 aparte afspraken als dit te zwaar is. Door de spanning die je tijdens zo’n gesprek bij de verzekeringsarts ervaart, kan je dit 2e gesprek niet aan. Ben je gedeeltelijk of volledig afgekeurd kijk dan naar de mogelijkheden om naast je uitkering premievrij pensioen op te bouwen. In de blogpost over premievrije pensioenopbouw lees je meer over de mogelijkheden!

Na de WIA keuring op gesprek bij de arbeidsdeskundige

Zoals hierboven vermeld ga je naar de arbeidsdeskundige als je in de toekomst zou kunnen werken. Er wordt beoordeeld of de afgelopen 2 jaar voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht door jou en de werkgever. De arbeidsdeskundige kijkt naar de informatie uit het re-integratieverslag die je hebt meegestuurd bij de WIA aanvraag. De documenten zoals het plan van aanpak en 1e jaars evaluatie tijdens de zieketewetperiode zijn hierbij van belang. Ook deze documenten heb jij destijds opgestuurd bij de WIA aanvraag.

De arbeidsdeskundige kijkt wat voor werk je deed en wat er nu voor mogelijkheden zijn qua werk. Als de arbeidsdeskundige van mening is dat de re-integratie inspanningen voldoende zijn, bepaalt deze voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent.

In onderstaande video van het UWV is kort uitgelegd hoe een gesprek met de arbeidsdeskundige in zijn werk gaat.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA uitkering?

Om recht te hebben op een WIA keuring ben je minstens 35% afgekeurd. Is dit het geval dan wordt beoordeeld of je aanspraak kunt maken op een WGA of IVA uitkering . Je vindt in mijn blog UWV uitkering alle informatie over deze uitkeringen. Heb je geen recht op een WIA uitkering ga dan in bezwaar tegen de beslissing van het UWV. Mocht je hierdoor in financiƫle problemen raken kijk dan of je recht hebt op woonkostentoeslag.

Testimonials

‘Ik kon moeilijk stoppen met lezen omdat ik het heel interessant vond ondanks ik niet in de doelgroep zit. Je hebt veel zelfreflectie en ook humor. Ik vind het e-book goed in elkaar gezet, overzichtelijk en goed opgebouwd.’
Lynn
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->