UWV uitkering

Wat is een UWV uitkering van UWV?

Een UWV uitkering krijg je als je werkloos of ziek bent. Wij richten ons alleen op de WIA uitkering als je door ziekte arbeidsongeschikt wordt.

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wia aanvragen doe je als je door ziekte niet of minder kunt werken. Wanneer je ziek wordt krijg je de 1e 2 jaar van ziekte een ziektewet uitkering. Je vraagt een wia uitkering aan wanneer je bijna 2 jaar ziek bent. Hierdoor kun je 65% of minder verdienen met je oude salaris. Je bent dan 35% of meer arbeidsongeschikt. Na 2 jaar verandert de ziektewetuitkering in een wia uitkering.

Bij het UWV bepalen zowel de verzekeringsarts als de arbeidsdeskundige jouw situatie. Zij berekenen ook voor hoeveel % je afgekeurd gaat worden (arbeidsongeschiktheidspercentage).

Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid kan je een WIA uitkering krijgen. Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt dan heb je geen recht op een WIA uitkering.

Zou je in ander werk of functie 65% of meer van je oude salaris kunnen verdienen volgens UWV? In dat geval heb je geen recht op een WIA uitkering.

Zou je in ander werk minder dan 65% van je oude salaris kunnen verdienen volgens UWV? Dan wordt door UWV beoordeeld of je recht hebt op een WIA uitkering.

Waaruit bestaat een UWV uitkering?

De WIA wordt onderverdeeld in de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Er bestaat mogelijk recht op WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Er bestaat mogelijk recht op IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en de kans klein is dat je herstelt. 

Er zijn verschillende uitkeringen mogelijk zoals hierboven omschreven.

 • Je krijgt een WGA uitkering als je tussen de 35-80 procent arbeidsongeschikt bent.
 • Je krijgt een WGA uitkering als je tussen de 80-100 procent arbeidsongeschikt bent. Heeft het UWV de verwachting dat jouw situatie nog kan verbeteren of veranderen? Dan ben je tijdelijk niet in staat om te werken, maar is de verwachting dat dit niet permanent is. In dit geval krijg je ook een WGA-uitkering.
 • Je krijgt een IVA uitkering als je tussen de 80-100% arbeidsongeschikt bent. Is de verwachting dat dit in de toekomst niet meer gaat veranderen? Dan ontvang je een IVA-uitkering .
UWV uitkering: welke WIA uitkering krijg ik?
UWV uitkering: welke WIA uitkering krijg ik?

Wanneer wia uitkering?

Nadat je 88 weken ziek bent ontvang je een brief van UWV. In de brief staat dat je WIA kunt aanvragen. Let op dat je de wia aanvraag kunt doen tot uiterlijk in de 93e ziekteweek. Vraag de wia uitkering dus op tijd aan. Te laat indienen kan tot gevolg hebben dat je een tijd lang zonder inkomen komt te zitten. Dit komt omdat de werkgever na 2 jaar ziekte het salaris niet langer doorbetaald. Of als je geen werkgever meer hebt, stopt de ziektewet-uitkering na 2 jaar. 

Hoe jij je goed voorbereid op het spreekuur met de verzekeringsarts tijdens de WIA (her)keuring lees je hier.

Vervroegde wia uitkering van UWV aanvragen

In sommige gevallen heeft de bedrijfsarts of arbodienst het advies gegeven om een vervroegde wia aan te vragen. Dit is het geval als de verwachting is dat je nu en in de toekomst nooit meer zal kunnen werken. Je kunt de wia in dit geval vervroegd aanvragen. Dit heet ‘aanvragen met verkorte wachttijd’. Omdat je deze vervroegde wia maar 1 keer mag aanvragen is het belangrijk dat dit is geadviseerd door de bedrijfsarts of arbodienst.

Wanneer vervroegde wia van UWV aanvragen

Na minimaal 3 weken ziekte mag je deze vervroegde wia aanvragen. Vraag de vervroegde wia tenminste aan voordat je 1 jaar en 3 maanden ziek bent. Ofwel voordat je 68 weken ziek bent.

Eigenrisicodrager bij UWV uitkering

Vraag bij jouw (ex) werkgever na of deze eigenrisicodrager is voor de ziektewet. Eigenrisicodrager betekent dat de werkgever ervoor kiest om de ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers. De werkgever neemt dan de rol van UWV gedeeltelijk over. Het verzuim en re-integratie traject wordt dan verzorgd door de werkgever . De werkgever blijft verantwoordelijk voor (ex) werknemers.

Bij eigenrisicodragerschap van de werkgever kun je de bedrijfsarts om een Verklaring bedrijfsarts vragen.

Heb je geen werkgever meer? Laat je dan door de verzekeringsarts adviseren over de vervroegde aanvraag.

Wia uitkering hoogte

Hoe hoog je uitkering gaat zijn is afhankelijk van je laatst verdiende salaris op je 1e ziektedag. Dit is voor een WGA uitkering 70% van het maatmanloon. Bij een IVA uitkering is dit 75% van het maatmanloon. Het maatmanloon is het salaris dat je verdiende in de functie van waaruit je ziek bent geworden.

Daarnaast wordt ook gekeken naar het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het UWV hanteert verschillende arbeidsongeschiktheidspercentages. Je kunt dus gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn. Ten slotte is het voor de berekening van de wia uitkering van belang of je een WGA of IVA uitkering krijgt.

UWV uitkering: de WGA

Zoals eerder vermeld is de wga uitkering bedoeld voor mensen die gedeeltelijk kunnen werken. Of in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen. De hoogte van de wga uitkering is afhankelijk van welke uitkering je krijgt. Er zijn 3 verschillende uitkeringen die vallen onder de WGA uitkering:

 • Loongerelateerde uitkering
 • Loonaanvullingsuitkering
 • Vervolguitkering

In de brief van het UWV is te lezen welke van 3 uitkeringen je krijgt. Daarnaast is de hoogte van de uitkering afhankelijk of je wel of niet werkt. Je wordt weliswaar gekort op de uitkering als je werkt maar je totale inkomen wordt hoger. Werken tijdens de uitkering loont dus. Pas wel op als je toeslagen ontvangt van de Belastingdienst. Dan verandert het totaal inkomen en bestaat er mogelijk minder recht op toeslagen.

Wat is een loongerelateerde UWV uitkering?

Deze uitkering krijg je bij aanvang van de wga uitkering. Net zoals bij de WW uitkering is de duur van de loongerelateerde uitkering afhankelijk van hoeveel jaren je hebt gewerkt. De voorwaarde is dat je minstens 26 weken gewerkt hebt van de laatste 36 weken voordat je ziek werd. De loongerelateerde uitkering duurt minstens 3 maanden.

Berekening loongerelateerde UWV uitkering

Je maandelijkse wia uitkering per maand wordt als volgt berekend: uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

Wat is sv-loon bij berekening WIA uitkering?

Het SV-loon is het gedeelte van je salaris waarover de premies betaald worden. Je sv-loon wordt gebruikt om de hoogte van de uitkering uit te rekenen. Meestal staat het SV-loon vermeld op je salarisstrook. Is dit niet het geval dan ga je uit van je bruto maandsalaris, vakantietoeslag, ploegentoeslag en einde jaarsuitkering of 13e maand.

Wanneer je niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van de WIA-maanduitkering. Vanaf de derde maand is de loongerelateerde uitkering 70% van jouw WIA-maanduitkering.

Berekening sv-loon voor hoogte WIA uitkering

Je vermenigvuldigt je bruto maandsalaris x12 maanden. De vakantietoeslag (VT) en eindejaarsuitkering of 13e maand worden 1 keer per jaar uitbetaald. Kijk op je salarisstroken na hoeveel ploegentoeslag (ORT) je hebt gehad. Tel alles bij elkaar op en deel door 261 dagen. Als laatste vermenigvuldig je het bedrag met 21,75. Dit is je maandelijkse wia uitkering.

Voorbeeld: je brutomaandsalaris is: 1600 x12maanden=19200.

Je vakantietoeslag per jaar is: 1536.

19200+1536=20736 sv-loon

20736:261=79,44 uitkering per dag

79.44×21,75=1727,82 wia uitkering per maand.

Sv-loon is meestal iets minder dan het bruto-loon.

Berekening loongerelateerde UWV uitkering
Berekening loongerelateerde UWV uitkering

Wanneer je wel werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste twee maanden 75% van de WIA-maanduitkering, min 75 procent van het bedrag wat je nu verdient. Vanaf de derde maand is de uitkering 70 procent van het WIA-maandloon min 70% van jouw inkomsten.

Er zit een maximumbedrag aan uitkering dat je kunt ontvangen. Dit bedrag wordt wettelijk bepaald en twee keer per jaar vastgesteld. Als je voorheen miljonair was krijg je dus tijdens een wia uitkering nooit hetzelfde bedrag aan uitkering toegekend. Dit zal altijd lager zijn.

UWV uitkering: loongerelateerde uitkering (LGU) en werken

Ga je werken naast je loongerelateerde uitkering dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp LGU kijken wat het effect is van werken.

Wanneer de loongerelateerde uitkering afloopt zijn er 2 mogelijkheden:

Loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Wat is een loonaanvullingsuitkering van UWV?

Bij de loonaanvullingsuitkering (LAU) wordt enerzijds gekeken naar wat je verdient en anderzijds naar wat je volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. Een loonaanvullingsuitkering (LAU) ontvang je als je werkt en meer dan 50 procent van de restverdiencapaciteit benut. Hierbij kun je een LAU krijgen bij 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid. Ten slotte kun je een LAU krijgen bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid. 80% tot 100% betekent dat je volledig bent afgekeurd.

LAU bij 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid

Wat is een restverdiencapaciteit?

De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat je dit nog kunt verdienen.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Tussen de 50% en 100% met werken verdienen van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Jouw uitkering is 70% van je WIA-maanduitkering min 70% van het bedrag dat je zou kunnen verdienen volgens het UWV.
 2. 100% of meer verdienen dan wat je volgens het de arbeidsdeskundige kunt verdienen. In dat geval wordt de uitkering 70% van de wia maanduitkering min 70% van je daadwerkelijke verdiensten.

LAU bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid

Is de verwachting dat je tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) bent? UWV geeft je dan een WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Het verschil met de LAU waarbij je 35% tot 80% bent afgekeurd, is dat je niet hoeft te werken naast de uitkering. Kortom, zonder inkomen krijg je toch een LAU.

Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage na een herbeoordeling bij het UWV? Is het arbeidongeschiktheidspercentage nu tussen 35 en 80% geworden? Dan is er wel sprake van een inkomenseis (meer dan 50% van de restverdiencapaciteit verdienen) om een LAU te ontvangen.

Als je niet voldoet aan de inkomenseis dan val je terug naar de vervolguitkering (VVU). Deze uitkering valt een stuk lager uit. Je ontvangt een vervolguitkering als je geen of een lager inkomen uit werk kunt krijgen naast je LAU die minder dan 80% tot 100% is. Wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35%? Dan heb je geen recht op de WIA uitkering.

Berekening loonaanvullingsuitkering van UWV

Zoals bij de loongerelateerde uitkering is de wia maanduitkering op dezelfde manier berekend. Het uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

UWV uitkering: loonaanvullingsuitkering (LAU) en werken

Ga je werken naast je loonaanvullingsuitkering (LAU) dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp LAU kijken wat het effect is van werken.

In de blogpost WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Wat is een vervolguitkering van UWV?

De vervolguitkering is een percentage van het wettelijk minimum loon, waarbij ook het arbeidsongeschiktheidspercentage meeweegt. Meestal krijg je eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna heb je of recht op een loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Er wordt in de brief van het UWV vermeld op welke uitkering je recht hebt.

Krijg je een vervolguitkering dan gaat je wia maanduitkering sterk omlaag t.ov. de loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering. Dit komt omdat UWV niet meer uitgaat van je laatst verdiende salaris maar van het minimumloon. Hierdoor is het belangrijk om te kijken of je misschien wel weer recht hebt op toeslagen.

Berekening vervolguitkering van UWV

De hoogte van de vervolguitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid Dit wordt berekend aan de hand van arbeidsongeschiktheidspercentages. De arbeidsdeskundige heeft het percentage van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. In welke arbeidsongeschiktheidsklasse je valt is te zien in de brief van UWV. Verdiende je van tevoren minder dan het sociaal minimum dan wordt de uitkering wel berekend op basis van je oude salaris.

De arbeidspercentages zien er als volgt uit:

 • 35 tot 45 procent arbeidsongeschikt: 28 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 45 tot procent arbeidsongeschikt: 35 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 55 tot procent arbeidsongeschikt: 42 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 65 tot 80 procentarbeidsongeschikt: 50,75 procent van het wettelijk sociaal minimum

UWV uitkering: vervolguitkering en werken

Ga je werken naast je vervolguitkering (VVU) dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp VVU kijken wat het effect is van werken.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Uitkering UWV onder sociaal minimum

Het kan zijn dat je qua maanduitkering onder het sociaal minimum komt. Vraag dan bij het UWV een toeslag aan. Met deze toeslag wordt de uitkering aangevuld.

Wat is een IVA uitkering van UWV?

Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig afgekeurd zijn. Het UWV gaat er vanuit dat je in de toekomst arbeidsongeschikt blijft. De IVA uitkering bedraagt minstens 75% van de WIA-maanduitkering. Met een IVA-uitkering heb je niet te maken met de arbeidsongeschiktheidsklassen. Je krijgt dus altijd minstens 75% van de WIA-maanduitkering. Dit percentage wisselt nooit en biedt financiƫle zekerheid.

Soms kan deze uitkering hoger uitvallen: tot maximaal 100 procent van de WIA-maanduitkering. Je krijgt de uitkering tot aan je AOW-leeftijd as er niks verandert aan je gezondheid. Heel soms vraagt het UWV een herbeoordeling aan maar dit komt zelden voor.

Berekening IVA uitkering van UWV

De berekening van de IVA uitkering wordt op dezelfde manier berekend zoals bij de loongerelateerde uitkering. Het uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

UWV uitkering: IVA en werken

Ga je werken naast je IVA uitkering dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de Rekenhulp IVA kijken wat het effect is van werken. Echter, vrijwilligerswerk heeft geen invloed op de IVA uitkering.

Soms kan een IVA-uitkering al aangevraagd worden tijdens de ziektewetperiode. Dit zijn de 1e 2 jaren dat je ziek bent voordat je een wia aanvraagt. Je bent dan nog in dienst bij de werkgever. Helaas is dit een slecht teken. Dit betekent dat al vroeg bekend is dat je voor altijd volledig arbeidsongeschikt bent.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Duur WIA uitkering

Als je een WGA uitkering ontvangt zit er een maximale duur aan vast.

De IVA uitkering ontvang je tot aan je AOW leeftijd. Met een WGA uitkering wordt je regelmatig beoordeeld of je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Daarnaast wordt regelmatig opnieuw bekeken wat de restverdiencapaciteit is. De duur van de loongerelateerde uitkering staat in de beslissingsbrief van het UWV.

Ga je werken tijdens of na de loongerelateerde uitkering? Verdien je hiermee meer dan 65% van je oude salaris? Dan krijg je vanaf dan tot maximaal 1 jaar nog een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. Dit kan ook minder dan een jaar zijn. Soms krijg je na de loongerelateerde uitkering geen uitkering meer.

Testimonials

Interessant & informatief. Een makkelijk te lezen boek, goeie tips en overal een zeer informatief boek.  
Marcel
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->