WIA uitkering en werken: hoe werkt dat bij UWV?

Hoe wordt de wia uitkering berekend als je gaat werken?

Je hebt een WIA uitkering en je gaat werken naast je uitkering. Hieronder wordt per WIA uitkering uitgelegd hoe het UWV omgaat met jouw salaris van je werkgever. Zit je nog in de Ziektewetperiode en ga je weer beginnen met werken lees dan in mijn blogpost ‘uitkering en werken’ wat je kunt verwachten. Krijg je binnenkort een WIA keuring/ beoordeling lees dan in het e-book ‘Hoe overleef ik het UWV: op weg naar een succesvolle WIA keuring’ hoe jij je het beste kunt voorbereiden op het gesprek.

Als je gaat werken tijdens de wia uitkering is het van belang te weten of je een WGA uitkering of een IVA uitkering ontvangt. Heb je een Wajong uitkering dan is het interessant om te kijken of jij in de Banenafspraken valt. Een WGA uitkering en IVA uitkering vallen beiden onder de WIA uitkering. Het verschil zit erin of de verwachting in de toekomst is dat je wel of niet meer kunt werken. Een WGA uitkering ontvang je als de verwachting is dat je in de toekomst weer zult kunnen werken. Een IVA uitkering ontvang je als de verwachting is dat je in de toekomst niet meer zal kunnen werken.

Wil je weten hoe het UWV omgaat met inkomsten uit werk als je een WIA uitkering ontvangt lees dan snel verder.

Hoeveel mag je extra verdienen met een WIA uitkering en werken in 2021?

WGA uitkering

Je hebt een WIA uitkering en gaat werken. Het is per uitkering verschillend hoeveel je mag bijverdienen. Ontvang je een WGA uitkering dan mag je maximaal 65% van je laatstverdiende loon bijverdienen. Ga je meer verdienen dan die 65% dan stopt de uitkering automatisch na een jaar vanaf de datum dat je meer dan 65% bent gaan verdienen. Ga je minder dan 65% van je oude salaris verdienen dan wordt je uitkering niet stopgezet maar wordt per maand gekeken of je gekort (=gedeelte terugbetalen) gaat worden op de uitkering.

IVA uitkering

Heb je een IVA uitkering van de WIA uitkering en gaat werken dan mag je maximaal 20% van je laatstverdiende loon bijverdienen. Daarvan wordt 70% ingehouden. Als je bijvoorbeeld 500 euro extra verdient per maand dan mag je dus 150 euro zelf houden.

Loonstroken insturen tijdens WIA uitkering als je gaat werken

Als je besluit te gaan werken bij een werkgever naast je WIA uitkering ben je verplicht om je inkomsten door te geven. Dit kan door de loonstrook/ salarisstrook iedere maand naar het UWV op te sturen. Klik hier om naar het wijzigingsformulier op de website van het UWV te gaan. Dus als je meer of minder gaat verdienen dan bij het UWV bekend is geef je dit binnen 1 week aan het UWV door. Doe je dit te laat dan kun je een boete krijgen.

Het UWV beoordeelt iedere maand of de inkomsten invloed hebben op je uitkering. Daarmee wordt bedoeld of je wel of niet een gedeelte van je uitkering moet terugbetalen aan het UWV. Binnen een bepaalde marge mag je bijverdienen naast je uitkering. Vallen jouw inkomsten buiten die marge omdat je bijvoorbeeld meer uren bent gaan werken dan normaal dan kan het zijn dat je je uitkering die maand (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Wat gebeurt er als je de bijverdiensten niet op tijd doorgeeft?

Geef jij je bijverdiensten niet op tijd door (binnen 1 week) dan kun je een boete krijgen van het UWV. Het boetebedrag kan maximaal 100% zijn van het teveel betaalde bedrag. Daarnaast zul je het teveel ontvangen bedrag aan uitkering moeten terugbetalen. Het advies is dus om je bijverdiensten op tijd door te geven om deze financiële tegenvallers te voorkomen.

Heb je al eens eerder een boete gehad en krijg je binnen 5 jaar weer een boete dan wordt het boetebedrag verhoogd van 100% naar 150%.

Is het UWV van mening dat er sprake is van fraude (bewust informatie achterhouden) dan zal het UWV niet overgaan tot een boete maar aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Welke inkomsten moet je doorgeven bij een WIA uitkering en werken?

In principe moet je alles dat je extra verdient doorgeven. Heb je een WIA uitkering en je gaat werken of doet een klusje dan geef je dit door. Dit kan ook vrijwilligerswerk zijn en zowel betaald als onbetaald. Er zijn echter uitzonderingen die we hieronder bespreken.

Vrijwilligerswerk

Laat altijd weten wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen ook al is het onbetaald. Krijg je een onkostenvergoeding dan zijn daar 3 voorwaarden aan verbonden:

1 Krijg je meer dan 170 euro per maand aan onkostenvergoeding? Of is dit meer dan 1700 euro per jaar? Alles boven die bedragen ziet het UWV als betaald werk en moet je terugbetalen.

2 Ben je 22 jaar of ouder dan mag je niet meer dan 5 euro per uur aan onkostenvergoeding ontvangen.

3 Ben je jonger dan 22 jaar oud dan mag je niet meer dan 2,75 euro per uur aan onkostenvergoeding ontvangen.

Inkomsten uit eigen onderneming

Je hebt een WIA uitkering en gaat werken in eigen onderneming. Ga je een eigen bedrijf beginnen of heb je al een bedrijf? Dan moet je ook die inkomsten (winst) doorgeven zoals een jaarlijkse verlies-winst rekening. Je kunt ook afspreken met het UWV om voorlopig een gedeelte van je uitkering niet tot uitbetaling te laten komen. Dit doe je wanneer je verwacht dat je de komende tijd een bepaalde winst gaat behalen. Je voorkomt hiermee terugbetalingen van de uitkering. Je kunt ook niet zomaar stoppen met je bedrijf omdat het UWV dan weer moet beoordelen in hoeverre het jou niet lukt om te werken.

Spullen structureel verkopen

Verkoop je structureel spullen op Marktplaats, rommelmarkten en andere platformen dan ben je bedrijfsmatig bezig en moet het UWV op de hoogte zijn. Verkoop je af en toe wat overtollige spullen omdat je er vanaf wilt dan hoef je dit niet door te geven.

Kamerverhuur

Ga je particulier een kamer verhuren aan bijvoorbeeld een student of een familielid dan hoef je dit niet op te geven. Doe je zelf aan professionele kamerverhuur (Airbnb of andere platformen)en ben jij alleen eigenaar van je huis of iets anders dat je verhuurt dan moet je dit wel opgeven. Het UWV ziet dit dan als een beroepsmatige activiteit. Kijk bij de paragraaf ‘Huurinkomsten uit vastgoed’ hieronder wat wel mogelijk is!

Kijk op de site van het UWV naar de volledige lijst van inkomsten die je moet doorgeven aan het UWV.

Welke inkomsten hoef je niet door te geven?

Ik deel hieronder mijn 2 belangrijkste tips die zeker de moeite waard zijn om te overwegen omdat je bij deze 2 mogelijkheden niet gekort wordt op je uitkering!

Spaargeld en inkomsten door beleggen

Je spaargeld en wat je verdient met beleggen van je geld! Wil jij meer rendement uit je geld halen voor bijv. je pensioen en een gecontroleerd risico nemen op geld dat je lange tijd apart zet? Lees in mijn blog ‘beleggen-of-sparen-naast-een-uitkering’ hoe jij met het minste risico kunt profiteren van je beleggingen. Je hoeft deze extra inkomsten niet op te geven aan het UWV! Bovendien vallen inkomsten uit beleggen in box 3 waarbij je maar weinig belasting hoeft te betalen.

Let op: het UWV schrijft daar op hun site over dat gespaarde cryptovaluta zoals bitcoins niet doorgegeven hoeven te worden. Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen actief handelen in aandelen of cryptovaluta (regelmatig in-en verkopen van cryptovaluta) en opgespaarde bitcoins en andere cryptovaluta (kopen en laten staan en dus niet actief in-en verkopen). Handel je in bijvoorbeeld cryptovaluta? Dan beoordeelt de Belastingdienst of de inkomsten hieruit gelden als belastbaar inkomen. UWV volgt deze beoordeling waarna de uitkering lager kan worden.

Huurinkomsten uit vastgoed

Verhuur jij samen met je partner een ruimte in je huis, tiny house, vakantiewoning, garagebox of tweede huis? Staan jullie beiden geregistreerd als eigenaar of is jouw partner op papier eigenaar van je huis, tiny house, vakantiewoning, garagebox of tweede huis? Gefeliciteerd! Dan hoef je deze inkomsten niet door te geven aan het UWV!

Heb jij een wia uitkering en ben jijzelf geregistreerd als eigenaar van hetgeen je wilt verhuren of alleenstaand dan is bepalend of er sprake is van commerciële (kamer) verhuur m.b.t. of dit wel of niet doorgeven of dat het UWV deze inkomsten zal korten op de uitkering.

Niet-commerciële (kamer) verhuur

UWV geeft aan dat niet-commerciële kamerverhuur geen invloed heeft op de uitkering. De wetsartikelen in het algemeen inkomensbesluit geven geen puntsgewijze opsomming van die inkomsten wel en die niet. Er is wel een opsomming maar die geldt voor de toeslagenwet. 

Is er sprake van particulier kamerverhuur dan beschouwt het UWV deze inkomsten in beginsel niet als inkomen. Wanneer er sprake is van bedrijfsmatig kamerverhuur (bijv. airbnb en B&B) dan gaat men actief op zoek naar huurders en verzorg je als verhuurder bijv. ontbijt en andere faciliteiten. Dit betekent dat UWV deze inkomsten uit huur ziet als inkomsten als zelfstandige. Dan wordt een deel van de huurinkomsten verrekend op de uitkering.

Net zoals bij beleggen vallen inkomsten uit vastgoed ook in box 3 waardoor je ook hier maar weinig belasting over betaalt!

Kijk op de site van het UWV naar de volledige lijst van inkomsten die je niet hoeft door te geven.

WIA uitkering en werken met een WGA uitkering

Je krijgt een WGA uitkering wanneer je bij een keuring meer dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden. De verwachting is dat je in de toekomst weer (gedeeltelijk) aan het werk zal kunnen gaan. Het is bij een WGA uitkering zo bedacht dat werken naast de wia uitkering moet financieel moet lonen. Dit betekent dat wanneer je een WGA uitkering hebt en ernaast werkt, je een hoger inkomen hebt dan wanneer je niet zou werken naast je WGA uitkering.

Tip: je zou het UWV kunnen vragen of ze je een’ pro-forma’ berekening kunnen maken. Jij geeft dan het geschatte bedrag door dat je denkt te gaan verdienen. Het UWV voert dan het bedrag in in hun systeem. Zo kun je meteen zien of je nieuwe inkomsten invloed hebben op je uitkering (= moet je wel of niet een bedrag terugbetalen aan het UWV).

De WGA uitkering is onderverdeeld in 3 soorten:

 • loongerelateerde uitkering
 • de loonaanvullingsuitkering
 • de vervolguitkering

Loongerelateerde WGA uitkering

Je krijgt een loongerelateerde uitkering wanneer je tenminste 26 weken hebt gewerkt van de 36 weken voor je eerste ziektedag. Voor de berekening telt het ook als je in 1 week maar 1 dag gewerkt hebt.

De loongerelateerde uitkering duurt minimaal een half jaar en het ligt aan je arbeidsverleden hoe lang een loongerelateerde uitkering duurt maar duurt maximaal 24 maanden.

Of je binnen de WGA uitkering recht hebt op een loongerelateerde uitkering hangt van het volgende af:

 • of je door je ziekte 65% of minder kunt verdienen van je oude salaris;
 • je hebt tenminste 26 weken van de 36 weken voor je 1e ziektedag.

Heb je dus minder dan 26 weken van de 36 weken voor de 1e ziektedag gewerkt? Dan krijg je geen loongerelateerde uitkering maar wordt gekeken of je recht hebt op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

WIA uitkering en werken met een loongerelateerde WGA uitkering

Arbeidsverleden

Hoe lang je recht hebt op een loongerelateerde uitkering hangt af van hoe lang je voor je 1e ziektedag hebt gewerkt (arbeidsverleden). Het arbeidsverleden wordt bekeken door te kijken naar:

de jaren vanaf het jaar dat je 18 jaar werd tot en met 1997. Dit heet het ‘fictieve arbeidsverleden’.

Hierbij opgeteld worden de jaren die je hebt gewerkt vanaf 1998 tot het jaar waarin je een WGA uitkering hebt gekregen. Dit heet het ‘feitelijk arbeidsverleden’. Hierbij tellen alleen de jaren mee waarin je minimaal 52 dagen salaris kreeg. Ten slotte tellen ook de jaren mee waarin je onbetaald verlof op hebt genomen, je voor je zieke kind zorgde of mantelzorg verleende.

Hoogte en duur WIA loongerelateerde uitkering

Je krijgt een maand uitkering voor ieder volledig jaar dat je gewerkt hebt. De loongerelateerde uitkering duurt minimaal 3 maanden tot maximaal 24 maanden.

Werk je tijdens de loongerelateerde uitkering helemaal niet? Dan krijg je de 1e 2 maanden 75% van je laatst verdiende salaris. Na die 2 maanden nog 70% van je laatstverdiende salaris. Dit is het salaris dat je kreeg in het jaar voordat je ziek werkt.

Doe je werken naast de loongerelateerde uitkering? Dan krijg je naast het salaris dat je verdient nog 70% van het verschil tussen je laatstverdiende salaris voor de 1e ziektedag en je nieuwe salaris.

Praktijkvoorbeeld loongerelateerde WIA WGA uitkering en werken

 • Je verdiende in het jaar voordat je ziek werd 1200 euro per maand;
 • Je krijgt een loongerelateerde WGA uitkering.

Wat krijg je wanneer je niet werkt tijdens de loongerelateerde WGA uitkering:

 • Je ontvangt 70% van 1200 euro wanneer je niet werkt tijdens de uitkeringsperiode.
 • 70% van 1200 euro=840 euro. Je krijgt dus 840 euro bruto per maand aan uitkering.

Wat krijg je wanneer je wel werkt tijdens de loongerelateerde WGA uitkering

 • een WGA uitkering krijg je van 70% van het verschil tussen je oude salaris van 1200 euro per maand dat je verdiende voor je 1e ziektedag en je nieuwe salaris dat je krijgt tijdens de WGA uitkeringsperiode. In dit voorbeeld krijg je 300 euro aan salaris van je werkgever naast je uitkering.
 • 70% van 900 euro (verschil tussen 1200 en 300=900)=630 euro. Je totale inkomsten zijn dan 300 euro (salaris vanuit werkgever) + 630=930 euro per maand bruto aan uitkering.
 • Dit betekent dat je bruto per maand dus meer overhoudt als je naast je loongerelateerde WGA uitkering gaat werken.

Rekenhulp

WIA uitkering en werken met een WGA loonaanvullingsuitkering

Welke WIA WGA-uitkering krijg ik na de loongerelateerde uitkering?

Heb je de maximale duur van de loongerelateerde uitkering bereikt (minimaal 6 maanden, maximaal 24 maanden) en geen recht (meer) op de loongerelateerde WGA uitkering? Dan krijg je of een loonaanvullingsuitkering -of een vervolguitkering. Je krijgt 3 maanden voordat de loongerelateerde uitkering afloopt een brief van het UWV. Hierin staat of je een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering gaat ontvangen.

Hierbij kijkt het UWV naar het percentage voor hoeveel je bent afgekeurd. Dit is tijdens de WIA keuring vastgesteld. Daarnaast kijkt het UWV hoeveel je verdient.

Tip: je zou het UWV kunnen vragen of ze je een’ pro-forma’ berekening kunnen maken. Jij geeft dan het geschatte bedrag door dat je denkt te gaan verdienen. Het UWV voert dan het bedrag in in hun systeem. Zo kun je meteen zien of je nieuwe inkomsten invloed hebben op je uitkering (= moet je wel of niet een bedrag terugbetalen aan het UWV).

Hoe lang heb ik recht op een loonaanvullingsuitkering?

Tot wanneer de loonaanvullingsuitkering gaat duren kan onderstaande redenen hebben:

 • Je verdient meer dan 65% van je oude salaris. Dan krijg je de loonaanvullingsuitkering maximaal 1 jaar.
 • De arbeidsdeskundige vindt dat je in theorie meer dan 65% van je oude salaris kunt verdienen. Helaas verdien je dit salaris niet in de praktijk naast je uitkering. De loonaanvullingsuitkering wordt dan beeindigd na 2 maanden.
 • Je verdient minder dan de helft van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. De loonaanvullingsuitkering gaat dan omgezet worden in een vervolguitkering. Dit betekent dat het bedrag aan uitkering flink omlaag kan gaan.
 • Ben je tijdens je ziekteperiode nog zieker geworden? Is de kans groot dat je daardoor nooit meer dan 20% van je oude salaris kunt verdienen? Dan kun je in aanmerking komen voor een IVA uitkering. Je krijgt dan een herbeoordeling.

Je kunt de uitkering krijgen totdat je de AOW leeftijd bereikt (pensioenleeftijd). Dan moet er niks in je gezondheidssituatie veranderen. De uitkering kan ook eerder beëindigd worden wanneer je gezondheid beter wordt.

Berekening WIA loonaanvullings-of vervolguitkering

Het UWV kijkt bij de beoordeling voor een loonaanvullings-of vervolguitkering of je minder dan 50% verdient dan wat je volgens het UWV nog zou kunnen verdienen (verdiencapaciteit).

Wanneer recht op en WIA loonaanvullingsuitkering?

Loonaanvullingsuitkering: verdien je meer dan 50% dan wat je volgens het UWV nog in theorie zou kunnen verdienen met werken (verdiencapaciteit)? Dan ontvang je een loonaanvullingsuitkering.

Ben je volledig afgekeurd (arbeidsongeschikt) dus 80-100% afgekeurd? Dan krijg je altijd een aanvullingsuitkering en is een vervolguitkering niet van toepassing. Er wordt dan niet gekeken naar hoeveel je verdient.

Wanneer recht op een WIA vervolguitkering?

Vervolguitkering: verdien je minder dan 50% dan wat je volgens het UWV nog in theorie zou kunnen verdienen met werken (verdiencapaciteit) ? Dan ontvang je een vervolguitkering. Let op dat een vervolguitkering slechts een percentage van het minimumloon is en dus financieel niet voordelig. Er wordt niet uitgegaan van het oude salaris maar van het minimumloon!

Praktijkvoorbeeld bepaling loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering

 • Je verdiende voordat je ziek werd 1200 euro per maand.
 • Het UWV vindt dat je theoretisch 500 euro kunt verdienen met werken (verdiencapaciteit). Hierbij maakt het niet uit of er op dat moment een geschikte baan voor jou is of niet. Het is slechts theoretisch bedacht dat jij met jouw beperking nog zeker 500 euro per maand zou kunnen verdienen.
 • Het UWV kijkt om te bepalen welke uitkering je krijgt, of je minimaal 50% van je verdiencapaciteit zou kunnen verdienen. Dit is dus 50% van 500 euro=250 euro per maand.

Loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering

 • Het UWV heeft besloten dat jij minimaal 50% van 500 euro zou moeten kunnen verdienen per maand naast de uitkering. Dus 250 euro per maand. Vindt jij een baan waarmee je 250 euro per maand kunt verdienen? Dan verdien je dus precies 50% van het bedrag (500 euro) dat jij volgens het UWV per maand zou moeten kunnen verdienen (=250 euro). Je ontvangt dan een loonaanvullingsuitkering.
 • Dit betekent dat je naast je salaris een uitkering ontvangt van 70% van het verschil tussen je laatst verdiende salaris voor 1e ziektedag (1200 euro) en wat je theoretisch nog zou kunnen verdienen (500 euro).

Berekening loonaanvullingsuitkering

 • 250+(70% van 1200)-500=590 euro
 • Kun je geen werk vinden voor 50% van je verdiencapaciteit dus in dit voorbeeld 50% van 500 euro=250 euro? Of je vindt wel werk maar je verdient er maar 200 euro per maand mee dan krijg je een vervolguitkering.

Rekenhulp

Vervolguitkering WGA WIA uitkering en werken

Een vervolguitkering krijg je naast het salaris dat je in de praktijk echt verdient bij een werkgever of alleen in theorie verdient (de arbeidsdeskundige vindt dat jij een bepaald bedrag per maand zou kunnen verdienen). De vervolguitkering is gebaseerd op een bepaald percentage van het minimumloon. Het minimumloon is een volgens Nederlandse wet vastgesteld minimaal bedrag dat je bij een werkgever zou moeten verdienen. De hoogte van het percentage van dit minimumloon is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidsklasse. Let op dat het bedrag van de vervolguitkering veel lager uitvalt. Dit komt omdat de vervolguitkering niet gebaseerd is op je voorgaande loon.

Tip: je zou het UWV kunnen vragen of ze je een’ pro-forma’ berekening kunnen maken. Jij geeft dan het geschatte bedrag door dat je denkt te gaan verdienen. Het UWV voert dan het bedrag in in hun systeem. Zo kun je meteen zien of je nieuwe inkomsten invloed hebben op je uitkering (= moet je wel of niet een bedrag terugbetalen aan het UWV).

Welke WIA WGA-uitkering krijg ik na de loongerelateerde uitkering?

Heb je de maximale duur van de loongerelateerde uitkering bereikt (minimaal 6 maanden, maximaal 24 maanden) en geen recht (meer) op de loongerelateerde WGA uitkering? Dan krijg je of een loonaanvullingsuitkering -of een vervolguitkering. Je krijgt 3 maanden voordat de loongerelateerde uitkering afloopt een brief van het UWV. Hierin staat of je een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering gaat ontvangen.

Hierbij kijkt het UWV naar het percentage voor hoeveel je bent afgekeurd. Dit is tijdens de WIA keuring vastgesteld. Daarnaast kijkt het UWV hoeveel je verdient.

Hoe lang heb ik recht op een vervolguitkering?

Tot wanneer de vervolguitkering gaat duren kan onderstaande redenen hebben:

 • Je verdient meer dan 65% van je oude salaris. Je hebt dan nog maximaal 1 jaar recht op een vervolguitkering.
 • De arbeidsdeskundige vindt dat je meer dan 65% van je oude loon kunt verdienen. De vervolguitkering wordt dan na 2 maanden beeindigd.
 • Je gaat de helft of meer krijgen aan salaris dan wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Dit betekent dat de vervolguitkering wordt veranderd naar een hogere loonaanvullingsuitkering.
 • Merk je dat je gezondheidsklachten erger zijn geworden? Is de verwachting dat je niet meer dan 20% van je oude salaris kunt verdienen? Dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een IVA uitkering.

Je kunt de uitkering blijven ontvangen totdat je de WAO leeftijd (pensioen) bereikt. Dan moet er wel niks veranderen aan je gezondheidsklachten. Het kan ook zijn dat de uitkering eerder wordt beëindigd bijvoorbeeld wanneer je gezondheid beter wordt.

Praktijkvoorbeeld berekening vervolguitkering WGA

 • 1200 euro per maand bruto is het bedrag dat je verdiende voor je eerste ziektedag.
 • Volgens het UWV zou je theoretisch 500 euro op maandbasis kunnen verdienen (verdiencapaciteit).
 • Je ontvangt 200 euro per maand aan loon i.p.v. 50% van 500 euro=250 euro bij een werkgever en bent voor 50% afgekeurd (arbeidsongeschikt). Volgens het UWV val je in de arbeidsongeschiktheidsklasse tussen 45-55%. Dit betekent dat je een uitkering van 35% van het minimumloon krijgt (nettobedrag). Laten we voor dit voorbeeld uitgaan van een nettobedrag aan minimimloon van 1000 euro. Dit is: 350 euro.
 • Je inkomsten per maand zijn dan : 200+350=550 euro

Arbeidsongeschiktheidsklasse

35-45% =28% percentage van het minimumloon

45-55%= 35% percentage van het minimumloon

55-65%= 42% percentage van het minimumloon

65-80%= 50,75% percentage van het minimumloon

Het percentage dat je bent afgekeurd staat in het rapport van de arbeidsdeskundige. Dit rapport is naar jou toegestuurd.

Rekenhulp

Toeslag WIA uitkering aanvragen

Als je door het bedrag van de vervolguitkering niet kunt rondkomen dan kun je een toeslag aanvragen bij het UWV. Dit doe je wanneer je (gezins) inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Vraag hier online een toeslag aan als u een WIA-uitkering heeft en uw (gezins)inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum.

Om de toeslag aan te vragen heb je een DIGID-inlog code, burgerservicenummer en inkomsten nodig. Als je een partner hebt heb je ook het burgerservicenummer van je partner nodig.

WIA uitkering en werken met een IVA uitkering

Een IVA uitkering ontvang je als de verwachting is dat je in de toekomst niet meer zal kunnen werken. Je bent dan volledig afgekeurd en tussen de 80 en 100% afgekeurd tijdens de WIA keuring. Tijdens de keuring bekijkt het UWV hoeveel je met je klachten nog zou kunnen verdienen. Dit wordt vergeleken met de situatie voor je 1e ziektedag.

Praktijkvoorbeeld berekening IVA uitkering

Je hebt een chronische ziekte waardoor je 1200 euro per maand verdiend. Het UWV heeft uitgerekend dat je theoretisch nog 100 euro zou kunnen verdienen. Hoeveel je bent afgekeurd wordt in onderstaand overzicht duidelijk:

1200-100=1100:1200=0,91×100=91% afgekeurd

Wil je weten hoe hoog je inkomen is als je gaat werken? Kijk dan op de rekenhulp van het UWV. Als maandloon vul je het bruto bedrag in. Dit is het bedrag dat in de beslissing van het UWV staat. Bij het brutobedrag per maand vul je als je in loondienst bent het bedrag dat staat bij SV-loon. Kun je dit niet vinden vul dan gewoon het bedrag dat staat bij bruto. Ben je zelfstandige voer dan je winst in.

Tip: je zou het UWV kunnen vragen of ze je een’ pro-forma’ berekening kunnen maken. Jij geeft dan het geschatte bedrag door dat je denkt te gaan verdienen. Het UWV voert dan het bedrag in in hun systeem. Zo kun je meteen zien of je nieuwe inkomsten invloed hebben op je uitkering (= moet je wel of niet een bedrag terugbetalen aan het UWV).

Rekenhulp

UWV uitkering

Wat is een UWV uitkering van UWV?

Een UWV uitkering krijg je als je werkloos of ziek bent. Wij richten ons alleen op de WIA uitkering als je door ziekte arbeidsongeschikt wordt.

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De wia aanvragen doe je als je door ziekte niet of minder kunt werken. Wanneer je ziek wordt krijg je de 1e 2 jaar van ziekte een ziektewet uitkering. Je vraagt een wia uitkering aan wanneer je bijna 2 jaar ziek bent. Hierdoor kun je 65% of minder verdienen met je oude salaris. Je bent dan 35% of meer arbeidsongeschikt. Na 2 jaar verandert de ziektewetuitkering in een wia uitkering.

Bij het UWV bepalen zowel de verzekeringsarts als de arbeidsdeskundige jouw situatie. Zij berekenen ook voor hoeveel % je afgekeurd gaat worden (arbeidsongeschiktheidspercentage).

Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid kan je een WIA uitkering krijgen. Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt dan heb je geen recht op een WIA uitkering.

Zou je in ander werk of functie 65% of meer van je oude salaris kunnen verdienen volgens UWV? In dat geval heb je geen recht op een WIA uitkering.

Zou je in ander werk minder dan 65% van je oude salaris kunnen verdienen volgens UWV? Dan wordt door UWV beoordeeld of je recht hebt op een WIA uitkering.

Waaruit bestaat een UWV uitkering?

De WIA wordt onderverdeeld in de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Er bestaat mogelijk recht op WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Er bestaat mogelijk recht op IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en de kans klein is dat je herstelt. 

Er zijn verschillende uitkeringen mogelijk zoals hierboven omschreven.

 • Je krijgt een WGA uitkering als je tussen de 35-80 procent arbeidsongeschikt bent.
 • Je krijgt een WGA uitkering als je tussen de 80-100 procent arbeidsongeschikt bent. Heeft het UWV de verwachting dat jouw situatie nog kan verbeteren of veranderen? Dan ben je tijdelijk niet in staat om te werken, maar is de verwachting dat dit niet permanent is. In dit geval krijg je ook een WGA-uitkering.
 • Je krijgt een IVA uitkering als je tussen de 80-100% arbeidsongeschikt bent. Is de verwachting dat dit in de toekomst niet meer gaat veranderen? Dan ontvang je een IVA-uitkering .
UWV uitkering: welke WIA uitkering krijg ik?
UWV uitkering: welke WIA uitkering krijg ik?

Wanneer wia uitkering?

Nadat je 88 weken ziek bent ontvang je een brief van UWV. In de brief staat dat je WIA kunt aanvragen. Let op dat je de wia aanvraag kunt doen tot uiterlijk in de 93e ziekteweek. Vraag de wia uitkering dus op tijd aan. Te laat indienen kan tot gevolg hebben dat je een tijd lang zonder inkomen komt te zitten. Dit komt omdat de werkgever na 2 jaar ziekte het salaris niet langer doorbetaald. Of als je geen werkgever meer hebt, stopt de ziektewet-uitkering na 2 jaar. 

Hoe jij je goed voorbereid op het spreekuur met de verzekeringsarts tijdens de WIA (her)keuring lees je hier.

Vervroegde wia uitkering van UWV aanvragen

In sommige gevallen heeft de bedrijfsarts of arbodienst het advies gegeven om een vervroegde wia aan te vragen. Dit is het geval als de verwachting is dat je nu en in de toekomst nooit meer zal kunnen werken. Je kunt de wia in dit geval vervroegd aanvragen. Dit heet ‘aanvragen met verkorte wachttijd’. Omdat je deze vervroegde wia maar 1 keer mag aanvragen is het belangrijk dat dit is geadviseerd door de bedrijfsarts of arbodienst.

Wanneer vervroegde wia van UWV aanvragen

Na minimaal 3 weken ziekte mag je deze vervroegde wia aanvragen. Vraag de vervroegde wia tenminste aan voordat je 1 jaar en 3 maanden ziek bent. Ofwel voordat je 68 weken ziek bent.

Eigenrisicodrager bij UWV uitkering

Vraag bij jouw (ex) werkgever na of deze eigenrisicodrager is voor de ziektewet. Eigenrisicodrager betekent dat de werkgever ervoor kiest om de ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers. De werkgever neemt dan de rol van UWV gedeeltelijk over. Het verzuim en re-integratie traject wordt dan verzorgd door de werkgever . De werkgever blijft verantwoordelijk voor (ex) werknemers.

Bij eigenrisicodragerschap van de werkgever kun je de bedrijfsarts om een Verklaring bedrijfsarts vragen.

Heb je geen werkgever meer? Laat je dan door de verzekeringsarts adviseren over de vervroegde aanvraag.

Wia uitkering hoogte

Hoe hoog je uitkering gaat zijn is afhankelijk van je laatst verdiende salaris op je 1e ziektedag. Dit is voor een WGA uitkering 70% van het maatmanloon. Bij een IVA uitkering is dit 75% van het maatmanloon. Het maatmanloon is het salaris dat je verdiende in de functie van waaruit je ziek bent geworden.

Daarnaast wordt ook gekeken naar het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het UWV hanteert verschillende arbeidsongeschiktheidspercentages. Je kunt dus gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn. Ten slotte is het voor de berekening van de wia uitkering van belang of je een WGA of IVA uitkering krijgt.

UWV uitkering: de WGA

Zoals eerder vermeld is de wga uitkering bedoeld voor mensen die gedeeltelijk kunnen werken. Of in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen. De hoogte van de wga uitkering is afhankelijk van welke uitkering je krijgt. Er zijn 3 verschillende uitkeringen die vallen onder de WGA uitkering:

 • Loongerelateerde uitkering
 • Loonaanvullingsuitkering
 • Vervolguitkering

In de brief van het UWV is te lezen welke van 3 uitkeringen je krijgt. Daarnaast is de hoogte van de uitkering afhankelijk of je wel of niet werkt. Je wordt weliswaar gekort op de uitkering als je werkt maar je totale inkomen wordt hoger. Werken tijdens de uitkering loont dus. Pas wel op als je toeslagen ontvangt van de Belastingdienst. Dan verandert het totaal inkomen en bestaat er mogelijk minder recht op toeslagen.

Wat is een loongerelateerde UWV uitkering?

Deze uitkering krijg je bij aanvang van de wga uitkering. Net zoals bij de WW uitkering is de duur van de loongerelateerde uitkering afhankelijk van hoeveel jaren je hebt gewerkt. De voorwaarde is dat je minstens 26 weken gewerkt hebt van de laatste 36 weken voordat je ziek werd. De loongerelateerde uitkering duurt minstens 3 maanden.

Berekening loongerelateerde UWV uitkering

Je maandelijkse wia uitkering per maand wordt als volgt berekend: uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

Wat is sv-loon bij berekening WIA uitkering?

Het SV-loon is het gedeelte van je salaris waarover de premies betaald worden. Je sv-loon wordt gebruikt om de hoogte van de uitkering uit te rekenen. Meestal staat het SV-loon vermeld op je salarisstrook. Is dit niet het geval dan ga je uit van je bruto maandsalaris, vakantietoeslag, ploegentoeslag en einde jaarsuitkering of 13e maand.

Wanneer je niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van de WIA-maanduitkering. Vanaf de derde maand is de loongerelateerde uitkering 70% van jouw WIA-maanduitkering.

Berekening sv-loon voor hoogte WIA uitkering

Je vermenigvuldigt je bruto maandsalaris x12 maanden. De vakantietoeslag (VT) en eindejaarsuitkering of 13e maand worden 1 keer per jaar uitbetaald. Kijk op je salarisstroken na hoeveel ploegentoeslag (ORT) je hebt gehad. Tel alles bij elkaar op en deel door 261 dagen. Als laatste vermenigvuldig je het bedrag met 21,75. Dit is je maandelijkse wia uitkering.

Voorbeeld: je brutomaandsalaris is: 1600 x12maanden=19200.

Je vakantietoeslag per jaar is: 1536.

19200+1536=20736 sv-loon

20736:261=79,44 uitkering per dag

79.44×21,75=1727,82 wia uitkering per maand.

Sv-loon is meestal iets minder dan het bruto-loon.

Berekening loongerelateerde UWV uitkering
Berekening loongerelateerde UWV uitkering

Wanneer je wel werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste twee maanden 75% van de WIA-maanduitkering, min 75 procent van het bedrag wat je nu verdient. Vanaf de derde maand is de uitkering 70 procent van het WIA-maandloon min 70% van jouw inkomsten.

Er zit een maximumbedrag aan uitkering dat je kunt ontvangen. Dit bedrag wordt wettelijk bepaald en twee keer per jaar vastgesteld. Als je voorheen miljonair was krijg je dus tijdens een wia uitkering nooit hetzelfde bedrag aan uitkering toegekend. Dit zal altijd lager zijn.

UWV uitkering: loongerelateerde uitkering (LGU) en werken

Ga je werken naast je loongerelateerde uitkering dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp LGU kijken wat het effect is van werken.

Wanneer de loongerelateerde uitkering afloopt zijn er 2 mogelijkheden:

Loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Wat is een loonaanvullingsuitkering van UWV?

Bij de loonaanvullingsuitkering (LAU) wordt enerzijds gekeken naar wat je verdient en anderzijds naar wat je volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. Een loonaanvullingsuitkering (LAU) ontvang je als je werkt en meer dan 50 procent van de restverdiencapaciteit benut. Hierbij kun je een LAU krijgen bij 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid. Ten slotte kun je een LAU krijgen bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid. 80% tot 100% betekent dat je volledig bent afgekeurd.

LAU bij 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid

Wat is een restverdiencapaciteit?

De restverdiencapaciteit is het bedrag waarvan de arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat je dit nog kunt verdienen.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Tussen de 50% en 100% met werken verdienen van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Jouw uitkering is 70% van je WIA-maanduitkering min 70% van het bedrag dat je zou kunnen verdienen volgens het UWV.
 2. 100% of meer verdienen dan wat je volgens het de arbeidsdeskundige kunt verdienen. In dat geval wordt de uitkering 70% van de wia maanduitkering min 70% van je daadwerkelijke verdiensten.

LAU bij 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid

Is de verwachting dat je tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-100%) bent? UWV geeft je dan een WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Het verschil met de LAU waarbij je 35% tot 80% bent afgekeurd, is dat je niet hoeft te werken naast de uitkering. Kortom, zonder inkomen krijg je toch een LAU.

Wijzigt het arbeidsongeschiktheidspercentage na een herbeoordeling bij het UWV? Is het arbeidongeschiktheidspercentage nu tussen 35 en 80% geworden? Dan is er wel sprake van een inkomenseis (meer dan 50% van de restverdiencapaciteit verdienen) om een LAU te ontvangen.

Als je niet voldoet aan de inkomenseis dan val je terug naar de vervolguitkering (VVU). Deze uitkering valt een stuk lager uit. Je ontvangt een vervolguitkering als je geen of een lager inkomen uit werk kunt krijgen naast je LAU die minder dan 80% tot 100% is. Wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35%? Dan heb je geen recht op de WIA uitkering.

Berekening loonaanvullingsuitkering van UWV

Zoals bij de loongerelateerde uitkering is de wia maanduitkering op dezelfde manier berekend. Het uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

UWV uitkering: loonaanvullingsuitkering (LAU) en werken

Ga je werken naast je loonaanvullingsuitkering (LAU) dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp LAU kijken wat het effect is van werken.

In de blogpost WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Wat is een vervolguitkering van UWV?

De vervolguitkering is een percentage van het wettelijk minimum loon, waarbij ook het arbeidsongeschiktheidspercentage meeweegt. Meestal krijg je eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna heb je of recht op een loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Er wordt in de brief van het UWV vermeld op welke uitkering je recht hebt.

Krijg je een vervolguitkering dan gaat je wia maanduitkering sterk omlaag t.ov. de loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering. Dit komt omdat UWV niet meer uitgaat van je laatst verdiende salaris maar van het minimumloon. Hierdoor is het belangrijk om te kijken of je misschien wel weer recht hebt op toeslagen.

Berekening vervolguitkering van UWV

De hoogte van de vervolguitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid Dit wordt berekend aan de hand van arbeidsongeschiktheidspercentages. De arbeidsdeskundige heeft het percentage van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. In welke arbeidsongeschiktheidsklasse je valt is te zien in de brief van UWV. Verdiende je van tevoren minder dan het sociaal minimum dan wordt de uitkering wel berekend op basis van je oude salaris.

De arbeidspercentages zien er als volgt uit:

 • 35 tot 45 procent arbeidsongeschikt: 28 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 45 tot procent arbeidsongeschikt: 35 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 55 tot procent arbeidsongeschikt: 42 procent van het wettelijk sociaal minimum
 • 65 tot 80 procentarbeidsongeschikt: 50,75 procent van het wettelijk sociaal minimum

UWV uitkering: vervolguitkering en werken

Ga je werken naast je vervolguitkering (VVU) dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de rekenhulp VVU kijken wat het effect is van werken.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Uitkering UWV onder sociaal minimum

Het kan zijn dat je qua maanduitkering onder het sociaal minimum komt. Vraag dan bij het UWV een toeslag aan. Met deze toeslag wordt de uitkering aangevuld.

Wat is een IVA uitkering van UWV?

Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig afgekeurd zijn. Het UWV gaat er vanuit dat je in de toekomst arbeidsongeschikt blijft. De IVA uitkering bedraagt minstens 75% van de WIA-maanduitkering. Met een IVA-uitkering heb je niet te maken met de arbeidsongeschiktheidsklassen. Je krijgt dus altijd minstens 75% van de WIA-maanduitkering. Dit percentage wisselt nooit en biedt financiële zekerheid.

Soms kan deze uitkering hoger uitvallen: tot maximaal 100 procent van de WIA-maanduitkering. Je krijgt de uitkering tot aan je AOW-leeftijd as er niks verandert aan je gezondheid. Heel soms vraagt het UWV een herbeoordeling aan maar dit komt zelden voor.

Berekening IVA uitkering van UWV

De berekening van de IVA uitkering wordt op dezelfde manier berekend zoals bij de loongerelateerde uitkering. Het uwv kijkt naar het gemiddelde (sv) loon in het jaar voor je 1e ziektedag. Het sv-loon van 12 maanden voor de 1e ziektedag wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 dagen. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met 21,75 dagen. Het bedrag dat uitkomt is je wia maand uitkering.

UWV uitkering: IVA en werken

Ga je werken naast je IVA uitkering dan heeft dit effect op je uitkering. Je kunt met de Rekenhulp IVA kijken wat het effect is van werken. Echter, vrijwilligerswerk heeft geen invloed op de IVA uitkering.

Soms kan een IVA-uitkering al aangevraagd worden tijdens de ziektewetperiode. Dit zijn de 1e 2 jaren dat je ziek bent voordat je een wia aanvraagt. Je bent dan nog in dienst bij de werkgever. Helaas is dit een slecht teken. Dit betekent dat al vroeg bekend is dat je voor altijd volledig arbeidsongeschikt bent.

In de blog post WIA uitkering en werken staat uitgebreid uitgelegd hoe het UWV kijkt naar het werken naast de uitkering.

Duur WIA uitkering

Als je een WGA uitkering ontvangt zit er een maximale duur aan vast.

De IVA uitkering ontvang je tot aan je AOW leeftijd. Met een WGA uitkering wordt je regelmatig beoordeeld of je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Daarnaast wordt regelmatig opnieuw bekeken wat de restverdiencapaciteit is. De duur van de loongerelateerde uitkering staat in de beslissingsbrief van het UWV.

Ga je werken tijdens of na de loongerelateerde uitkering? Verdien je hiermee meer dan 65% van je oude salaris? Dan krijg je vanaf dan tot maximaal 1 jaar nog een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. Dit kan ook minder dan een jaar zijn. Soms krijg je na de loongerelateerde uitkering geen uitkering meer.