Uitkering en werken tijdens Ziektewetperiode

Werken en in de Ziektewetuitkering: wat staat je te wachten als je nog in dienst bent bij een werkgever?

Tijdens de Ziektewetperiode krijg je normaal gesproken je salaris door je werkgever uitbetaald gedurende de 1e 2 jaar. Dit is het geval wanneer je een vaste baan hebt. Ben je een uitzendkracht, oproepkracht of invalkracht dan betaalt je werkgever je salaris tijdens ziekte meestal niet uit. Je kunt zelf in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering wanneer je opdrachtgever jouw salaris niet doorbetaald tijdens ziekte. Na 2 jaar ziekte kom je in aanmerking voor de WIA uitkering. Hoe de WIA keuring in zijn werk gaat lees je in mijn blogpost ‘WIA keuring: goed voorbereid naar het spreekuur’. Heb je al een WIA uitkering en ga je werken naast je WIA uitkering lees dan mijn blogpost : ‘WIA uitkering en werken’. In jouw situatie ben je bij je werkgever ziekgemeld en is de tijd aangebroken dat je weer kunt proberen te werken. Hoe werkt dit?

Welke begeleiding krijg ik bij een (Ziektewet) uitkering en werken tijdens Ziektewetperiode?

Werkgever

Na een periode dat je niet meer kon werken is nu de tijd aangebroken dat je weer gaat starten met werken naast je  (Ziektewet) uitkering of dat je midden in een re-integratie traject zit. Ben je nog in dienst bij je huidige werkgever dan onderzoek je samen met de werkgever of het mogelijk is om de eigen werkzaamheden weer op te bouwen.

uitkering en werken: gesprek met de werkgever
uitkering en werken: gesprek met werkgever

Arbodienst of bedrijfsarts

Je wordt hierbij begeleid door de arbo arts of bedrijfsarts. Hoeveel je zou kunnen werken is afhankelijk van je huidige werkomstandigheden, reisduur en je gezondheidssituatie. De arbeidsdeskundige kijkt dan naar jouw mogelijkheden om het werk weer op te kunnen pakken. Normaal gesproken word je werkschema rustig opgebouwd bijv. eerst 1 of 2 dagen in de week beginnen met 2 uur werken. Hou je dit een tijd vol dan wordt dit werkschema uitgebreid en worden de uren geleidelijk opgebouwd om een terugval te voorkomen.

Hoe ga je om met collega’s tijdens (Ziektewet) uitkering wanneer je weer gaat werken ?

Houd regelmatig contact

Het kan zijn dat je door je werkgever tijdens je ziekte al eens bent uitgenodigd om een kop koffie te drinken op het werk of dat je werkgever op ziekenbezoek bij je is geweest. Je onderhoudt op die manier toch nog enigszins het contact met je baas en je collega’s. Het is aan te bevelen om tijdens je ziekte contact met je leidinggevende te houden. Is dit niet het geval en je begint weer, dan kan dit voor zowel jezelf als jouw collega’s wat onwennig aanvoelen wanneer je weer aanwezig bent op de werkvloer.

Voor iedereen wennen

Je collega’s moeten er bijvoorbeeld aan wennen dat je niet meer hele dagen aanwezig bent. Je collega’s denken misschien dat je je oude takenpakket als vanouds zult oppakken en hebben bepaalde verwachtingen. Voor jezelf kan het weer starten met werken overweldigend zijn. Je bent mogelijk snel moe en afgeleid en hebt last van concentratie-of geheugenproblemen. Of je bent gefrustreerd dat het je (nog) niet lukt om je werk zoals vroeger uit te voeren.

uitkering en werken tijdens Ziektewet
uitkering en werken tijdens Ziektewet

Goede communicatie en grenzen stellen

Het is dan heel belangrijk om goed te communiceren aan zowel je baas als collega’s wat je op dit moment wel en niet kan. Het oefenen in grenzen stellen naar zowel jezelf als je baas en collega’s  is dus heel belangrijk! Heb je een goede verstandhouding met je baas en/ of bepaalde collega’s dan is het goed wanneer je aangeeft waar je werkgerelateerd tegenaan loopt. Mocht een collega het goed met je voorhebben dan kan die ook een beetje opletten of je niet over je grens gaat en je op tijd informeren wanneer je klaar bent voor die dag met werken.

Deel niet je hele prive-leven

Let wel op dat je niet al te persoonlijke prive-zaken met collega’s gaat delen want helaas gaat niet iedereen daar discreet mee om. Je wilt natuurlijk  niet dat er allerlei praatjes over jou de ronde gaan doen.  Je hoeft je werkgever daarnaast niet tot in detail over jouw klachten te informeren. Daarnaast mag de bedrijfsarts niet zomaar persoonlijke gegevens en details doorgeven aan je werkgever.

Hoe wordt de WIA berekend?

De 1e 2 jaar ziekte worden doorbetaald door je werkgever wanneer je een vaste baan hebt. Vaak wordt je het 1e jaar 100% doorbetaald bij ziekte en krijg je vanaf het 2e ziektejaar 70% doorbetaling van salaris door je werkgever. Op de website van het uwv.nl staat info over loondoorbetaling bij ziekte.

Verlies ik mijn baan als ik niet meer kan werken?

Je werkgever mag je tijdens de 1e 2 jaar ziekte  niet ontslaan. Ben je langer dan 2 jaar ziek dan kom je in aanmerking voor de WIA uitkering en ben je niet meer in dienst van je werkgever. Voorheen kon een werkgever je toch nog in dienst houden met een ‘slapend dienstverband’ waarbij je niet ontslagen werd maar ook geen loon ontving. Deze ‘slapende dienstverbanden’ zijn inmiddels verleden tijd en mogen niet meer.  Het kan zijn dat jouw werkgever ‘eigen risico-drager’ is en de 1e jaren toch nog de verantwoordelijkheid neemt over jouw ziekteverzuim.

Ben je nog geen 2 jaar ziek dan wordt eerst gekeken of je je voormalige werkzaamheden kunt blijven doen. Is dit niet mogelijk dan kan gekeken worden of je tijdelijk ander werk kunt doen die minder inspannend voor je is of in deeltijd werken. Is het na enige tijd duidelijk dat terugkeer naar je eigen werk niet meer lukt dan kijk je samen met je werkgever naar ander werk dat je zou kunnen doen.

Wat zijn mijn verplichtingen bij een (Ziektewet) uitkering en werken?

Meewerken aan je herstel

Je bent verplicht om mee te werken aan je herstel. Het is aan jou om alles te doen om zo snel mogelijk te herstellen. Ben je een langere tijd ziek dan maak je samen met de werkgever een plan van aanpak waarin jouw re-integratie actieplan in vermeld staat. Je maakt dus samen afspraken over jouw voortgang. Iedere 6 weken wordt met je werkgever geëvalueerd hoe het met je gaat.

Verstoorde werkverhouding

In sommige gevallen kan het zijn dat er sprake is van een verstoorde werkverhouding tussen jou en de werkgever en dat de werkgever zich bijvoorbeeld niet houdt aan de re-integratieverplichtingen en jij wel. Mocht het zijn dat je meer dan 2 jaar ziek bent en je vraagt een WIA uitkering aan dan zal het UWV ook gaan beoordelen of de werkgever zich heeft gehouden aan de re-integratieverpichtingen. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat de werkgever toch nog een extra jaar jouw salaris moet doorbetalen terwijl je al een WIA uitkering krijgt.

Informatieplicht

Daarnaast moet je iedere wijziging in je gezondheid doorgeven aan het UWV. Is jouw gezondheidssituatie verslechterd of juist verbeterd dan geef je dit door aan het UWV via uwv.nl. Geef ook aan wanneer je op vakantie wilt gaan, of je een opleiding gaat volgen, of je in een scheiding zit of dat je geldproblemen hebt.

Afspraak bij de bedrijfsarts

Je bent verplicht om geregeld contact te hebben met de bedrijfsarts. Is het voor jou nog te vroeg om te gaan werken geef dit dan aan en benoem waarom jij vindt dat je nog niet kunt werken. Laat de bedrijfsarts met jou meedenken wat jou zou kunnen helpen om te herstellen naast de behandelingen die je al volgt om te herstellen. Lees in deze blogpost Bedrijfsarts: dit is wat je moet weten! alles wat je kunt verwachten.

Testimonials

Interessant & informatief. Een makkelijk te lezen boek, goeie tips en overal een zeer informatief boek.  
Marcel
Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->